Valdebatt på Alandica

Publicerad 24 juni 2019 kl. 22:00

Skatt är bra för oss alla

Eftersom ledare och insändare till stor har handlat om skatteuttag tänkte jag ge min syn på saken. Detta kanske någon tycker är främmande och fel.

Men så här är det... Skatter är bra för oss. Skatter är bra för samhället. Skatter är bra för oss som individer.

Låt oss säga att vi sänker skatten med cirka 600.000 euro för staden. Det är bara 0,25 procent av skatteuttaget.

Det innebär att de flesta som betalar skatt får behålla mellan förtio och sjuttio euro var.

Det skulle göra att de kunde köpa en ny skjorta, en ny lampa, en roman, kanske en blomma till fönstret. Kanske de bara stoppar dem i madrassen.

De skulle däremot inte kunna köpa sig en bättre skola för sina barn, en bättre äldreomsorg för sina föräldrar eller bättre vägar att fara till jobbet på.

600.000 euro i stadens tjänst, det kan däremot för de extra speciallärare som skolorna ville ha och fick i budgeten.

Plus 7–8 lärare till. Eller skolpersonal, assistenter vaktmästare och alla andra vuxna som också är så viktiga i skolrummet.

Det kan ge oss parkpersonal som kan snygga upp vår stad vilket skulle vara bra för mariehamnarna, turisterna och köpmännen i staden.

Det kan betala för en avdelning på ett nytt dagis, personal och pengar till pedagogiska leksaker för barnen i det.

Skatter ger oss också pengar att stöda ”Unga företagare” varje år, så att de får pengar att starta upp ett företag utan några större risker.

Skolorna, bostäderna, det sociala skyddsnätet, förskolorna, kollektivtrafiken, cykel- och gångbanor, vägar till jobb och praktik, trygghet. Allt sådant styrs av politiken som behöver skatter för att förverkliga dem.

Skatter är helt enkelt en försäkring som alla betalar in för att få leva i ett samhälle där alla ska få rättvis service, inte bara de som ändå kan betala för sig. Vissa säger att pengarna gör mest nytta i människors fickor men det stämmer det ju inte, de gör mest nytta ute i samhället där de håller hjulen rullande, de gör mest nytta där de använts till samhällets bästa, till allas vårt bästa.

Vill man verkligen ge människor mer pengar i plånboken ska man bibehålla skatten och satsa på låga avgifter.

Skulle en familj med ett barn på dagis inte behöva betala dagisavgifter skulle de i stället ha 2.400 euro att spendera på kläder, mat, leksaker och nöjen vilket skulle ge företagarna mer pengar och samhället mer samfundskatter. Men framförallt skapa ett mervärde i samhället.

Jag som inte har barn, betalar gärna skatter för att andras barn ska få en bra och pedagogisk barnomsorg, och en bra utbildning. För det är bra för samhället jag lever i om vi har välutbildade människor även i framtiden.

Efter att ha arbetat i vården, skolan och omsorgen så vet jag hur bra det är samhällsekonomiskt att alla är med och delar på kostnaderna.

Därför gillar jag att betala skatt.

Igge Holmberg (S)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare