Publicerad 10 augusti 2020 kl. 22:00

Skatteförvaltningens behov av sysselsättning

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa. Numera måste jag som pensionär tydligen också betala förskottsskatt, utöver den procentuella skattesatsen på pensioner och eventuella biinkomster.

Alla dessa utredningar och utskickande av besluten är tidskrävande, varför skatteförvaltningen måste anställa ytterligare personal för att hinna med alla utredningar och utskick. Inom företagsvärlden ser man över kostnader och intäkter, samt ”rättar mun efter matsäcken”. När kostnadsnivån tenderar att stiga, blir det samarbetaförhandlingar med personalen. Så icke inom offentlig sektor, där anställer man bara mer personal för att hinna med de utökade arbetsuppgifter man oftast själv beslutat om att skall tillkomma. Och vi skattebetalare får stå för kalaset.

I själva verket hade skattemyndigheten enkelt kunnat räkna ut hur stor procentskatten skulle bli för den enskilde (finns dataprogram för sådant), och i stället för en massa olika förskottsdebiteringssatser med dithörande kontroller av att betalningen verkligen kommit skattemyndigheten till godo, så skulle man såsom tidigare skickat ut ett enda meddelande till skattebetalaren vad skatteprocenten för året uppgår till.

Dessutom var det totalt onödigt att förändra utseendet på slutskattsedeln, och i stället för det lättlästa ”lakan” man tidigare tillställt skattebetalaren, numera skicka ut buntvis med handlingar i flera omgångar.

För att i någon mån öka skatteförvaltningens inkomster granskar man noggrant skattebetalarens deklaration, och vägrar skattegottgörelse för sådana utgifter som tidigare varit avdragsgilla. Så i slutändan är det alltid vi skattebetalare som på ett eller annat sätt får betala det ofantliga offentliga slöseriet med våra skattepengar.

Runa Lisa Jansson

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare