Valvaka 2019

Publicerad 12 juni 2019 kl. 22:00

Skrönan om gummigranulatet

År 2015 anlitade Naturvårdsverket det svenska miljöinstitutet (IVL) för att göra en studie på mikroplasters spridning till havet. Kartläggningen visade att konstgräsplanerna i Sverige var den näst största spridningskällan av mikroplaster efter bilkörning.Resultatet fick man fram genom att undersöka hur mycket granulat som fylls på varje år på de svenska planerna.

Nu visar en dansk studie helt andra siffror.Studien är gjord av Danmarks mest framstående tekniska institut, Teknologisk Institut (TI), som sedan 1906 arbetat med att främja forskning och utveckling i Danmark. Teknologiskt Instituts rapportbygger på en genomgång av alla studier gjorda i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Den visar att mängden granulat som i teorin skulle kunna nå haven från en konstgräsplan är mellan 2,5 och 36 kilo. En tusendel av det resultat som IVL:s studie visade.

Jag är väldigt förvånad över de siffror jag har sett cirkulera i Skandinavien. Till att börja med finns det studier som visar att det mesta av den påfyllnad som behövs av granulat beror på kompaktering och inte svinn. För det andra filtreras det mesta av regnvattnet ned genom konstgräset och rinner inte av planen, det finns alltså inga stora vattenmängder som kan dra med sig granulat någon längre sträcka, säger Hanne Løkkegaard på Teknologisk Institut. Enligt den danska studien så beror 67-86 procent av påfyllnadsbehovet på kompaktering.

Av återstående mängd granulat hamnar det mesta på ytor och jord runt omkring planen, vilket rätt hanterat går att återvinna.

Simon Magnusson vid Luleås Tekniska universitet har också forskat i ämnet och kommit fram till samma resultat. Han menar att IVL har förenklat och gjort antaganden i sin studie angående hur konstgräs fungerar.

Om man tittar på gummigranulaten ser man att de är olika stora. Det gör att de kilar in sig i varandra och sjunker sedan ned i hålrum när planen används. Det fungerar lite grann som ett pussel och kallas för kompaktering, han fortsätter:

IVL:s studie har nämligen inte tagit hänsyn till kompakteringen. IVL:s siffror har sjunkit för varje år, men är fortfarande alldeles för höga enligt den danska studien. De höga siffrorna har lett till att regeringen och många kommuner har lagt tid och pengar på att hitta alternativ till däckgummit. Alternativ som är dyrare.

Det här visar betydelsen av neutral och vetenskaplig forskning där partsinlagor och politiska agendor inte får utrymme. Det är sådan forskning som ska ligga till grund då klimatskeptiker avväpnas. Tyvärr kan slarvigt och subjektivt utförda studier även skapa en skröna likt den om att konsgräsplanerna är den näst största miljöboven efter biltrafiken. En skröna som också nådde Åland.

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare