Publicerad 24 juni 2020 kl. 22:00

Skyddsjakt annat än jakt

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Kommentar till Camilla Gunells insändare om havsörnen och ådorna.

Angående medborgarinitiativet beträffande ejdern skriver Gunell: ”Det är däremot viktigt att initiativtagarna klargör att avskjutning eller skyddsjakt på havsörn inte är ett alternativ. Havsörnen är fridlyst och en skyddad art i enlighet med EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Försöker man det, går det på samma sätt som med vårjakten att EU-kommissionen tar Åland/Finland till domstol och vi förlorar än en gång”.

Bästa Camilla Gunell, du och dina sagesmän har missförstått fågeldirektivet, uppenbarligen för att ni inte bejakar skillnaden mellan jakt och skyddsjakt. Skydd för att upprätthålla balans i naturen, oberoende av i vilken form det ges, har inget med jakt och fridlysning att göra, utan är den övergripande målsättningen med fågeldirektivet.

Det är visserligen sant att det är förbjudet att jaga örn, men det är inte förbjudet att döda örnar i de situationer som beskrivs i fågeldirektivet. Att docent Kilpi med flera inte vill tala om skyddsjakt vid reglering av örnstammen beror antagligen på att örn- och ejderfrågan inte är betjänt av känslostyrda reaktioner. Dessutom känns det motbjudande för alla att genom avskjutning reglera en örnstam som för 50 år sedan stod på randen till undergång och som räddades av människan.

Men nu är det i stället sjöfåglarna som är akut hotade, särskilt ejdern. Enligt fågeldirektivet är vi skyldiga att ta ansvar även för dem. Därmed inte sagt att regleringen av örnarna bör ske genom avskjutning. Det finns andra alternativ, till exempel selektiv äggprickning och infångande och export till örnfattiga regioner. Det viktiga är att det bestäms hur många örnar vi skall ha på Åland och att myndigheterna ser till att det blir just så.

Det är troligt att Åland/Finland skulle tvingas förklara sitt handlande. Egentligen är det är en bevisfråga. Om vi kan bevisa orsak och verkan, kommer vi att få gehör i kommissionen och vinna i EG-domstolen, vi förverkligar ju bara fågeldirektivets övergripande syfte. Men förvisso kan beviskraven bli oss övermäktiga, eftersom EU har en ganska formell inställning i dessa frågor.

Gunell avslutar med att förorda indirekta och passiva åtgärder mot örnarna. Åtgärder som enligt forskarna leder till ökad dödlighet genom svält bland ungörnarna. Samtidigt är hon beredd att offra livet på det mesta av de övriga, på vägen mot målet, till exempel de snart obefintliga dunbollarna. Hur vore det att i stället ta direkt ansvar för det vi ställt till med genom ett alltför långtgående stöd till örnarna?

Självklart utgår jag från att medborgarinitiativet inte syftar till att utrota havsörnen, utan till att ha en stam som överensstämmer med den historiska balans som rått mellan örnen och dess bytesdjur och som utgjort grund för mycket av vårt kulturarv i skärgården.

Folke Husell

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Barn i bild

Fler insändare