Publicerad 7 augusti 2019 kl. 22:00

Skyddsjakt på havsörn skadar Ålands renommé

Att införa skyddsjakt för att minska antalet havsörnar är ett dumt och ogenomtänkt förslag, som på långt håll luktar simpelt röstfiske och opportunism.

Att vår havsörnsstam just nu är onaturligt kraftig är de flesta medvetna om, men att propagera för skyddsjakt är fel väg att gå. Ålands renommé har redan skadats av förslaget och om det överlever så länge att det blir behandlat av landskapsregeringen, kommer Åland av omvärlden att betraktas som ett efterblivet och omodernt samhälle.

Talet om skyddsjakt på havsörn medför långt större skada för landskapet Åland, än de fördelar en decimering av örnstammen skulle innebära. Och hur tror ni att EU kommer att uppfatta ålänningarna, när frågan om vårjakt kommer upp till behandling samtidigt som Åland föreslår skyddsjakt på Europas kanske mest omhuldade och skyddade fågelart?

Det finns flera möjligheter att begränsa havsörnarna, utan att tillgripa jakt. För det första måste vi skynda långsamt och inse att vi inte får ingripa med snabba och ogenomtänkta politiska beslut. Det tog trettio år att med hjälp av stödutfodring rehabilitera havsörnsstammen, och vi bör inse att det kan att ta många år av tålmodig väntan på att stammen ska stabiliseras på en lämplig nivå.

Under tiden kan vi bidra till en minskning av stammen med naturliga åtgärder som till exempel mindre skyddszoner runtom deras bon och tillgång till färre boträd. Men vi måste också vara medvetna om att inte genomföra åtgärder som på längre sikt hotar havsörnarnas existens. Arten har mycket distinkta habitatkrav och även till synes obetydliga ingrepp i naturen han vara ödesdigra.

På grund av att jag personligen var den som år 1958 genom Ålands Fågelskyddsförening startade hjälputfodringen av havsörn, och senare under många år aktivt medverkat i skyddet av arten, känner jag mig ansvarig för den situation som nu uppstått. Jag ångrar inte mitt engagemang i frågan, men inser att hjälputfodringen kunde ha upphört tidigare än vad som skedde.

Efter 1958 har utvecklingen gått snabbt. Havsörnarna är onaturligt många, ejderstammen påverkas men har även andra problem, jägarkåren är välutbildad och medveten, och nappar nog inte på simpla politiska beten.

Det finns goda möjligheter att ha både havsörnar och vårjakt i Ålands skärgårdar. Men vi måste skynda långsamt och tänka efter före vi genomför plötsliga politiska infall.

Jens Harberg

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare