Publicerad 10 september 2019 kl. 22:06

Slarvig skriven artikel i Ålandstidningen

I tisdagens Ålandstidningen kan man läsa att ”kryssningsfärjan AIDAura” varit på återbesök i Mariehamn. För det första heter fartyget AIDAaura och ”hon” är definitivt ingen kryssningsfärja. AIDAaura är ett renodlat passagerarfartyg som går i kryssningstrafik.

Här kommer en kort beskrivning av begrepp som gäller fartyg i allmänhet:

Fartyg är en båt, ofta större och havsgående som är avsett för för transport av varor, passagerare med mera.

Färja är ett fartyg eller en båt som är specialbyggt för transport av fordon, gods, passagerare med mera över en vattensträcka eller ett sund.

Förr i tiden var färjan vanligen en mindre farkost som användes för att frakta folk, hästar och gods. Färjor har med tiden utvecklats till att bli fartyg som tar passagerare, gods, bilar, järnvägsvagnar med mera.

Fartygen delas vanligen in i olika kategorier. Exempelvis är ett tankfartyg ett fartyg avsett för transport av flytande last som olja, gas med mera. På motsvarande sätt kan fartygen beskrivas utifrån vilket slags last de transporterar eller vilka uppdrag fartygen är avsedda att utföra. Exempel på sådana fartyg är containerfartyg, isbrytare, forskningsfartyg, kryssningsfartyg, krigsfartyg, sjömätningsfartyg med flera.

Det går att dela in fartyg i ytterligare kategorier men skulle bli allt för långt att ta upp här. Skärp er nästa gång ni beskriver fartyg i Ålandstidningen.

”Sjöman”

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare