Publicerad 20 maj 2019 kl. 22:06

Sluta gnäll om Gunell

Diverse osanningar sprids inför valet till EU-parlamentet. Något som kan liknas vid ett drev mot Camilla Gunell. Det är trist och ovärdigt en så frisk demokrati som Åland. Den vanligaste osanningen som florerar just nu är att alla måste samla sig bakom Anton Nilsson, annars förlorar Åland möjlighet att påverka EU-parlamentet.

Jag tror att vännen Nils Torvalds på egen hand kommer att återväljas som medlem i parlamentet, utan Ålands röster. Som Barbro Sundback så korrekt

beskrev det, så var det inte Britt Lundberg som förde Torvalds till Bryssel i förra valet. Det gjorde han tack vare ett massivt stöd av SFP:are från hela Svenskfinland - och säkert en hel del finska röster. Nils kommer självklart att fortsätta arbeta med de för Åland viktiga

frågorna om till exempel miljö, fiske, jakt och skogsbruk. Han har engagerat sig för Ålands bästa i Bryssel och kommer fortsätta göra så, det är min övertygelse!

Camilla Gunell är en erfaren och skicklig politiker med ett mycket stort och vitt spritt kontaktnät – hon är dessutom en stark svenskspråkig röst inom Finlands Socialdemokrater. Nu kampanjar Camilla för fullt i hela

Svenskfinland, vilket kommer ge henne inflytande inom SDP och ännu fler nyttiga kontakter, oavsett om hon kommer hela vägen till Bryssel.

Stora tunga SDP och dess ledare Antti Rinne håller i Finlands nycklar just nu, och kommer inom kort att leda en ny regering i Helsingfors. SDP har inte alltid haft Ålands bästa för ögonen. Camillas enträgna arbete kommer förändra detta, tror jag. I våra ”vanliga” lagtingsval har Camilla varit den mest populära politiker vi har. Varför kan man då inte rösta på henne

i EP-valet? Vilket nonsens!

Lägg din röst på den kandidat du själv tror mest på. Den kandidat du själv tror kan arbeta bäst för Åland i Bryssel – oavsett vad alla konspirerande

”matematiker” och konservativa gnällspikar säger.

Välj själv, med hjärtat. Viktigast är att du röstar – oavsett vem du väljer att rösta på.

Mats Sandberg

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Styrelsen för Ålands socialdemokrater stöder #blacklivesmatter och anser att rasismen måste bekämpas även här och ”att tiga är att samtycka”. Även vi från Åländsk demokrati är emot rasism.

Efter att landskapsregeringen nu kastat det drygt 10-åriga arbetet med skärgårdstrafiken och kortrutten i sopkorgen fanns det förväntningar på alternativ och förbättrad dialog.

Det är trist att signaturen ”Det räcker nu Lib och S” (Ålandstidningen den 29.6) upplever att de nämnda partierna vill skapa en åsiktskorridor. Vi talar hellre om grundvärderingar, som att alla människor har lika värde.

Allmänt anses Finland på ett exemplariskt sätt ha klarat av att stoppa coronavirusets spridning. Regeringen Sanna Marin tog till resoluta åtgärder och stängde ner stora delar av samhällets verksamheter snabbt och effektivt.

I en rättsstat ska alla politiska beslut självklart vila på laglig grund. För att säkerställa rättssäkerheten ska därav varje politiskt beslut föregås av noggrann juridisk analys och konsekvensbedömning.

Hållbart initiativ har genom ett flertal undertecknare kritiserat det tankegods som jag har gett uttryck för. Detta är givetvis helt i sin ordning, och även välkommet i ett samhälle med yttrandefrihet.

Barn i bild

Fler insändare