Publicerad 20 maj 2019 kl. 22:06

Sluta gnäll om Gunell

Kommentarer (1 st)

"SDP har inte alltid haft

"SDP har inte alltid haft Ålands bästa för ögonen", säger Mats Sandberg. Stämmer precis! Sant är också att det enda som händer om man röstar på CG är att man minskar chansen att få ett finlandssvenskt mandat i EU-parlamentet. Ett sådant skulle ju liksom senast innebära en tacksamhetsskuld till Åland från SFP:s sida och med positiv inställning till Ålands synpunkter. Några osanningar om CG har jag inte sett. Och att på sakliga grunder ifrågasätta en kandidats lämplighet är inte "drev". Däremot är epiitet som "konspirerande matematiker” och "konservativa gnällspikar" tydligen helt i sin ordning. Och slutligen: "Lägg din röst på.. den kandidat du själv tror kan arbeta bäst för Åland i Bryssel" innebär ju att man skall rösta på den av de två som har utsikt att fortsätta där. Jag tror inte att CG flyttar dit som medhälpare till någon finsk socialdemokrat, och vad skulle hon då ha att göra i Bryssel?

Vi har i ett antal artiklar, kåserier och insändare i sommar fått veta hur enormt viktig skattegränsen är för Åland, och till följd av den den så kallade taxfreehandeln på de båtar som trafikerar mestadels mellan Finland och Sverige.

Redan när de första schakalerna dök upp i Schweiz för flera år sedan var min uppfattning att de inte kommit dit av sig själv eftersom de inte trivs med att vandra över kalla bergstrakter utan att de hade hämtats av fanatiker som velat ”berika” nat

Kan en åländsk historik-, nostalgi- och kuriosakarta bidra till att förlänga turistsäsongen, ge ökad kunskap om öriket och samtidigt sprida besökande turister över en större del av Åland?

Läste att det jobbas för nordisk tid, svensk tid.

Under vår nuvarande mörkaste tidi december går solen ner klockan 15.12. Att ha svensk tid innebär att det blir mörkt lite efter kaffepausen på jobbet det vill säga 14.12.

Intressant, Stephan Toivonen (ÅLD), att du som lagtingsledamot undergräver din egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse.

Sedan början av 90-talet har Ålands polismyndighet fått se antalet poliser minska med nästan 15 procent samtidigt som Ålands befolkning har ökat med över 20 procent under samma tid.

Jag tror att vi alla är överens om att den offentliga service som landskapsregeringen ansvarar för i möjligaste mån ska vara lika för alla. Ett område som tydligt sticker ut som orättvist är gymnasieutbildning.

I en intervju på Ålands Radio nyligen, så fick Sofia Enros frågan om Pride enbart var för hbtq-personer. Hon svarade att Åland Pride var för alla som står bakom Regnbågsfyrens värdegrund, men inte andra.

Jag har ganska vemodigt beskådat stadens och turistföretagarnas engagemang de senaste åren och konstaterat att det händer i princip ingenting.

Bland samhällets så kallade megatrender som tankesmedjorna definierar för att förstå framtiden finns ett starkt och växande intresse för den egna historien.

Ålands Framtid skrev den 9 augusti i en insändare: ”Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland” och konstaterade att ”Mot bakgrund av den avoga inställning finländska myndigheter ... visar mot Åland ...

Jag mötte ett hästekipage på Kyrkvägen i Grelsby i tisdags kväll. Varken ryttaren eller hästen hade reflexer, hästen var svart och ryttaren mörkklädd. Det börjar bli mörkt på kvällarna nu.

Jag har en bipolär diagnos och var nyligen med om följande vid en krissituation med sömnlöshet i två till tre nätter.

Barn i bild

Fler insändare