Publicerad 20 maj 2019 kl. 22:06

Sluta gnäll om Gunell

Kommentarer (1 st)

"SDP har inte alltid haft

"SDP har inte alltid haft Ålands bästa för ögonen", säger Mats Sandberg. Stämmer precis! Sant är också att det enda som händer om man röstar på CG är att man minskar chansen att få ett finlandssvenskt mandat i EU-parlamentet. Ett sådant skulle ju liksom senast innebära en tacksamhetsskuld till Åland från SFP:s sida och med positiv inställning till Ålands synpunkter. Några osanningar om CG har jag inte sett. Och att på sakliga grunder ifrågasätta en kandidats lämplighet är inte "drev". Däremot är epiitet som "konspirerande matematiker” och "konservativa gnällspikar" tydligen helt i sin ordning. Och slutligen: "Lägg din röst på.. den kandidat du själv tror kan arbeta bäst för Åland i Bryssel" innebär ju att man skall rösta på den av de två som har utsikt att fortsätta där. Jag tror inte att CG flyttar dit som medhälpare till någon finsk socialdemokrat, och vad skulle hon då ha att göra i Bryssel?

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Körde i dag tolv kilometer och en färja för bankärenden i Brändöby och vad fick jag o många andra se? Jo, en lapp på dörren där det står att banken är stängd i flera dagar. Råkar ha konto där men inte länge till.

De libertarianska ledarna fortsätter på Ålandstidningens ledarsida. Kaj Grüssner företräder samma ifrågasättande av välfärdstaten som tidigare Daniel Dahlén (6 maj) och Henrik Herlin (8 maj). 

Den ton som tidningen Ålands ledarsida tagit, senast med gästskribenten Kaj Grüssner vid pennan, visar en nästan aggressiv likgiltighet för människors liv, för de samhällsekonomiska konsekvenserna av utanförskap o

När jag började som kommunsekreterare i Saltvik år 1982 var vi tre heltidsanställda på kommunkansliet. En kommunsekreterare, en byråsekreterare och en kommuntekniker.

Fråga till ansvarig myndighet: Tänker ni börja vakna och agera då det sker inbrott i princip varje natt och många företagare och medborgare är oroliga för sin säkerhet och egendom?

Barn i bild

Fler insändare