Publicerad 15 februari 2019 kl. 22:00

Smöret är en koldioxid-bomb för alarmisterna

Tack Jens Harberg för din fråga om sälen i Östersjön.Det är en framgångssaga att både säl och havsörn, på 1970-talet så hotade arter, nu har starka stammar igen.

Det går en grön våg genom Europa. Klimatfrågan är högst på agendan nästan överallt. Ungdomar demonstrerar för att visa sitt missnöje med vuxengenerationens handlingsförlamning.

Det finns ett stort engagemang bland många, speciellt ungdomar, idag för att minska på mängden plast som finns i vår natur.

Diverse osanningar sprids inför valet till EU-parlamentet. Något som kan liknas vid ett drev mot Camilla Gunell. Det är trist och ovärdigt en så frisk demokrati som Åland.

Efter regeringen Sipiläs fall har många ålänningar och svenskspråkiga i Finland hoppats att en mera svenskvänlig regering ska träda till i Helsingfors.

Det är viktigt att satsa på den förebyggande vården i alla åldersgrupper.

En insändare av några moderater med Jörgen Strand i spetsen poängterar att ”Hållbar omställning kräver resurser”. Det blev inte helt klart om det även gällde miljö och klimat. Intressant att MSÅ kommer med i debatten.

Det stundande EU-valet har stor betydelse för Åland. Eftersom Åland inte har en egen parlamentsplats, och i nuläget finns det inget hopp om en sådan, är det mest lönsamma samarbetet för ålänningarna det med Svenska Folkpartiet (SFP).

Vi, undertecknade, stöder Anton 259 i EU-valet därför att Anton säger: ”mer Åland i EU–mindre EU på Åland”

Våra politiker lever i sin egen värld!

Det är en av före detta försäkringsdirektören Johan Dahlmans slängar i lördagens tidning. Hans slutsats kommer efter ha räknat upp ett antal mindre lyckade exempel inom dagens åländska näringsliv.

Det fanns en gång en stor skyskrapa. I den bodde ungefär 200 nationer. Ett gemensamt vaktmästeri övervakade byggnaden. Varje nation skötte sin egen våning och valde hur man skulle värma den.

Säl och skarv förorsakar mycket större skada för yrkesfiskarna runt Östersjön än man tidigare trott. Det visar en rapport som bygger på intervjuer med över 200 fiskare från sex länder, däribland Finland och Sverige.

Barbro Sundback försöker i fredagens Ålandstidning förklara att det finlandssvenska mandatet i Europaparlamentet inte är i fara och därför kan Camilla Gunell vara med och tävla om de åländska rösterna.

Barn i bild

Fler insändare