Publicerad 15 februari 2019 kl. 22:00

Smöret är en koldioxid-bomb för alarmisterna

Vi moderater tror det är viktigt att driva en tydlig och långsiktig linje som håller över flera mandatperioder. Efter valet 2015 sökte vi regeringspartners att bygga moderat politik med.

Finland är känt för sitt välfungerande utbildningssystem och uppnår fina resultat i såväl PISA- (fokus på grundläggande utbildning) som i PIACC- (fokus på vuxnas färdigheter) evalueringarna.

Efter att ha deltagit i alla seminarier och sammankomster om fördelarna med en kommunsammanslagning, så har jag efter gårdagens (19 mars) möte i Godby högstadieskola definitivt kommit underfund med att jag har rätt.

Den 23 mars 1962 undertecknades Helsingforsavtalet som är grunddokumentet för det nordiska samarbetet. Ett av de mest påtagliga beslut för oss ålänningar är passunionen inom Norden, som de flesta av oss tar för givet.

Pensionärernas problem är av fyra slag: Ekonomi, hälsa, boende och ensamhet.

Hela tiden talas det om problemet med den åldrande befolkningen, men ingen talar om problemet med den unga generationen.

Det var en fråga jag fick via sociala medier natten till i fredags. Avsändaren hade studerat Säpos rapport för 2018.

Det är helt rätt när redaktör Daniel Dahlén skriver att Jessy Eckerman är en framtidskvinna med kompetens och engagemang. Det är också sant att Jessys kandidatur till riksdagsvalet var en insats för demokratin.

Jonas Bladh skrev en intressant ledare om kommande val till Europaparlamentet. Jonas tes är att alla förlorar! Det tror inte jag.

Man måste kunna säga när någon har gjort något bra.

Fredagen den 15 mars var en stor dag för världen då cirka 1,5 miljoner klimatstrejkare tog till gatorna. Budskapet är klart och tydligt: Det krävs en total samhällsförvandling för att vi ska klara av klimat- och miljöutmaningen.

Det urbana samhället alstrar hela tiden olika ljud som vi människor, på grund av att vi inte kan stänga av våra öron, tvingas leva med.

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius klargör sin åsikt om stadskärnans planering och utveckling.

Barn i bild

Fler insändare