Publicerad 24 juni 2019 kl. 22:00

Socialpolitiskt hyckleri om Matbanken

Kommentarer (5 st)

Om Mariehamns socialnämnd och

Om Mariehamns socialnämnd och kommunernas dito skulle sköta sina lagstadgade uppgifter på ett humant sätt, så skulle Matbanken kunna stänga igen. Man kan inte kalla Åland för ett demokratiskt och rikt samhälle när man behandlar sina mindre bemedlade medborgare på ett så inhumant sätt att de skall förlita sig på allmosor för att överleva.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

De tre lägenhetsbyggnaderna på Scheffersgränd 1 är bland de absolut tråkigaste i Mariehamn. De byggdes för länge sedan med det enda målet att inhysa mycket människor relativt nära centrum.

Man måste kolla datumen på Ålandstidningen flera gånger ifall det var första april! Orsaken var reportagen gällande användningen av ättika vid den åländska vägavdelningen. Hela historien överträffar till och med Franz Kafkas fantasier.

En väl utförd upphandling garanterar hög kvalitet till bästa pris för det upphandlande objektet eller tjänsten.

Ett av mina sista arbeten på FST hade rubriken ”Demokratins långa väg” och var ett försök att visa på hur en (någorlunda) fungerande demokrati växer fram i en lång och ibland mödosam process.

Barn i bild

Fler insändare