Valdebatt på Alandica

Publicerad 24 juni 2019 kl. 22:00

Socialpolitiskt hyckleri om Matbanken

Så bör man beskriva regeringens beslut att avslå ett tilläggsstöd till den ideella hjälporganisationen Matbanken på Åland.

Föreningen engagerar i dag över 40 personer som ideellt ställer upp för att dela ut mat och hygienartiklar till ekonomiskt utsatta i vårt samhälle. De hjälpbehövande finns inom flera samhällsgrupper, till exempel äldre, långtidssjuka, studerande och inte minst ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Inför senaste jul delade Matbanken på Åland ut närmare 150 julklappar till åländska barn som annars med största sannolikhet hade fått fira jul utan något paket.

Den ideella föreningen gör även en stor insats för att minimera matsvinnet på Åland genom att ta emot och förmedla livsmedelsprodukter (motsvarande 1 ton per vecka) med kort datum från den åländska handeln.

Trots ideella krafter är verksamheten givetvis förknippad med ett flertal fasta kostnader som bland annat hyra, transporter och inventarier i form av kyl och frys.

Matbanken ansökte i år om 38.315 euro ur Paf-medel men beviljades endast 13.000 euro, vilket alltså täcker knappt en tredjedel av de fasta kostnaderna.

För att kunna fortsätta verksamheten ansöker därför föreningen om att Ålands regering ska skjuta till de 25.315 euro som saknas. Men socialminister Wille Valve (MSÅ) avslår Matbankens anhållan. I stället hänvisas föreningen till den ordinarie ansökan om Paf-medel för nästa år.

Socialministerns beslut innehåller även en uppmaning till den ideella hjälporganisationen ”att lämna in en plan över hur verksamheten kommer att utvecklas i den riktningen att människorna lotsas till kommunernas socialbyråer, FPA (Folkpensionsanstalten), Ams (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) och andra myndigheter för att få en varaktig förbättring av sin ekonomiska situation.”

Ålands regering ser alltså helst att Matbankens verksamhet inte alls behövs och att föreningen ska redogöra för hur de hjälpbehövande i stället ska slussas till att ansöka om bidrag från kommunerna och/eller FPA, alternativt sättas i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

I en tid då politiker talar sig varma om den ideella, så kallade tredje sektorns ökade betydelse för att upprätta vår välfärd vill alltså socialminister Wille Valve lägga ned delar av den sektorn. Åtminstone minimera verksamheten genom att strypa stöden.

Det här visar på ett socialpolitiskt hyckleri i den högre skolan eller på politisk inkonsekvens mot bättre vetande. Hyckleriet förstärks av att nuvarande regering och dess stödpartier Lib, S och MSÅ konsekvent förkastat Ålands Framtids förslag på hur man kan förbättra situationen för de mest ekonomiskt utsatta i vårt samhälle.

Ålands Framtid har bland annat i omgångar föreslagit att ensamförsörjartillägget för ensamförsörjande barnfamiljer ska höjas till 100 euro per månad. Det resulterade i att regeringen själv slutligen föreslog en höjning av ensamförsörjartillägget med en ynka tia (10 euro) per månad.

Ålands Framtid har även konsekvent jobbat för att skattebefria våra invånare med en inkomst under 15.000 euro per år. Även det skulle underlätta och minska dessa personers behov av stöd. Men icke.

Mot bakgrund av den i vissa fall yviga politiska givmildheten som nuvarande regering gett uttryck för i allahanda mer eller mindre verklighetsförankrade utredningar och i belysningen av den öppna börsen gentemot annan föreningsverksamhet på Åland är socialministerns beslut ynkligt, inkonsekvent och politiskt kontraproduktivt.

Så Wille Valve och regeringen:

Vill ni behålla någon form av politiskt heder inför höstens val bör ni göra om och göra rätt!

Ålands Framtid

Rolf Granlund

Ove Andersson

Brage Eklund

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare