Publicerad 11 juni 2019 kl. 22:00

Socialt arbete behövs i skolan

Kommentarer (5 st)

I dessa minusräntans och

I dessa minusräntans och skärgårdsinfrastrukturens tidevarv – nu är Du, liberale lagtingskandidaten Simon Påvals, tydligen väldigt djupt engagerad i att få genomföra en tämligen radikal modifiering av ... en gammalmodig barnuppfostran, liksom. När Du ändå är i farten, varför inte propagera för att också småttingarna – så snart de är färdigt samhällstillvända av just skolan – varför tillåta enbart deras föräldrar att införskaffa t.ex. en fabriksny Mercedes modell grövre, för andras sparpengar – och med ett helt och hållet eget ansvar? En dylik uppoffring bör väl rimligen innebära att kommunerna åläggs sköta den finansiella delen av ett så högst nödvändigt samfärdsmedels fortlöpande service, eller hur? Därvidlag framstår ju allas vår Landskapsregering som en synnerligen framstående ledarfigur! Att det som finns kvar av forntida ”Frisinnad samverkan” tycks låta sig hemfalla till ett den sortens folklustspel – det är förvånande, det!

Bästa Findus, Det var länge

Bästa Findus, Det var länge sedan föräldrar tog sitt ansvar för barnauppfostran. Barnen lämnas på dagis från ca ett års ålder, och då räknar föräldrarna med att då de betalar för barnet på dagis, så ingår inte bara mat och passning, utan också uppfostran. Efter dagistiden fortsätter barnen i skolan, och då är det skolans sak att handha lärandet, i vilket tydligen uppfostran ingår. Det är alltså numera samhällets ansvar att uppfostra barnen, inte föräldrarnas. Jag har hört föräldrar som uttalat som om att dagis skall vara öppet även på helgerna, då föräldrarna behöver vila sig, och ha litet "egen tid" också!

Att det uppväxande släkten

Att det uppväxande släkten inte fått taga eget ansvar visar sig sedan när dom börjat jobba. Akutmottagningarna och vårdcentralerna är välbesökta av dessa , som nu borde vara ansvarstagande vuxns , som sitter och gråter och kräver sjukskrivningar för dom orkar ej med jobb , familj eller livet för den delen.Än så länge kanske man sluppit det på Åland, men vi är snart där.Så går det när man är van att andra krattar manegen !

Läser om regeringens beslut om att införa bank- och kreditkort som betalningsmedel inom kollektivtrafiken. Gott så, men vi måste våga ta större steg.

Just den här tiden på året blommar Åland upp, fylls av turister varav många är barnfamiljer.

Ansvariga för teknik- och sjöfartsutbildningar vid Högskolan på Åland lyfte i en gemensam insändare värdet av att behålla Mariehamns Energis avställda kraftvärmemotor för utbildningsprogrammen inom teknik.

Fredrika Fellman skrev en ledare i Nya Åland den 11 juli 2019 med rubriken: ”Den faktafrånvända tron och den nya missionen”.

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” (Ålandstidningen den 13 juli)

Läs och begrunda följande citat från denna tidnings gästledare den 16 juli:

Enligt en artikel i Svenska Yle har det i flera franska regioner under 2000-talet fötts fler barn som saknar armar, ibland även ben. Man har försökt hitta anledningen men inte kunnat finna något klart svar.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Barn i bild

Fler insändare