Valvaka 2019

Publicerad 11 juni 2019 kl. 22:00

Socialt arbete behövs i skolan

Skolan är den plats där de flesta ungdomar spenderar största delen av sina dagar. Många av de problem som ungdomar tvingas hantera privat omsätts och kan i ett tidigt skede ge uttryck i försämrade skolresultat, försämrad koncentration, skolk och annat förändrat beteende.

Signalerna syns ofta tydligt för en vuxen person med tid, möjlighet och rätt fokus. Därför behöver det sociala arbetet få en fast roll i både grundskolan och gymnasiet i form av tjänster med tydliga arbetsbeskrivningar.

Ett gott existerande exempel är skolvärdar som utför socialt och relationsbyggande arbete i skolmiljön och med hjälp av lärare och övrig personal kontinuerligt skapar sig en bra bild av elevers aktuella behov. De och övriga professionella utvecklar i dag detta arbete i samverkan tack vare sina kompetenser, gemensamma erfarenheter och drivna viljor att förbättra livet för våra barn och ungdomar.

I dag har skolvärdar och skolcoacher på Åland vitt varierande arbetsuppgifter beroende av skola och vissa av dem har både schemalagd undervisning och får täcka upp i pedagogiken där det behövs som en allt i allo. Här krävs insatser för att slå vakt om fokuset på den viktiga roll en skolvärd kan ha för skolbarn- och ungdomar i den dagliga kampen att fungera i skolan trots sociala bekymmer och tidigt få hjälp att hitta rätt.

Den kunskap som i dag finns och de metoder som används av rätt personer på rätt plats, behöver mötas upp av makthavare och systematiseras för att ge alla barn och föräldrar det stöd som de har rätt till, oberoende av skola, kommungränser eller ekonomisk status.

Simon Påvals

Liberal lagtingskandidat

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare