Publicerad 17 juli 2019 kl. 22:00

Söndersprängd miljöpolitik

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” (Ålandstidningen den 13 juli)

Det är bra. Men hur mycket orörd natur tänker samma regering sätta igång och skövla under samma tid? Hur hållbart är det att spränga sönder ett av Ålands mest kännspaka skärgårdsinlopp till Degerby och för evigt tillfoga det ett sår med plåster av en modern bro?

Hur hållbart är det att spränga sönder våra röda klippor, strunta i känsliga, unika växter och biotoper bara för att vinna... knappa 10 minuter i restid uträknat med en vanlig fossildriven landskapsfärja?

Hur hållbart är det ens att planera för att skärgården ska bli en enda kommun, utan någon som helst uppfattning om hur det ska gå till i praktiken?

Hur hållbart är det att inte stöda en upprensning av in- och utflödet till Torpfjärden, trots att det är Ålands viktigaste lekplats för gädda och abborre, och så vidare. En parentes, men ack så viktig.

Hur hållbar är den här regeringen? Ni visar gärna och stolt upp Ålands hållbarhetsagenda som ett rättesnöre för hela Europa och världen... men i praktiken gör ni precis tvärtom.

Trafikminister Mika Nordberg (MSÅ) vill med stöd av regeringspartierna införa en ny typ av ”traktorbil”, med motiveringen att vi ska erbjuda Ålands unga samma förutsättningar som i Finland.

Fråga: Varför ska vi uppmuntra till ännu mer fossil förbränning? Och framför allt en klassfråga. Hur många föräldrar till 15-åringar har råd att skaffa en ”strypt” bil av årsmodell 2015 eller nyare för att slippa skjutsa sina barn? Uppmuntra att ta bussen istället... då den går.

Hur vår nuvarande regering tänker är en gåta. Vore tacknämligt med ett svar. I min värld finns alltid sanning och konsekvens.

Pia Eriksson

Ordförande, Ålands Framtid

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare