Publicerad 8 februari 2019 kl. 22:00

Spara Borenius fina hus

Kommentarer (2 st)

Om stadens beslutsfattare – i

Om stadens beslutsfattare – i sina undersåtars namn – verkligen vill bevara den nu så rysligt aktuella fastigheten, som varande en oumbärlig kulturyttring, liksom ... varför i hela friden då inte i rimlighetens namn – och i demokratisk ordning – försöka komma överens med ägaren/ägarna om ett inköpspris som medger att staden får överta ägorätten till det ”Boreniuska” huset? Om den lösningen inte faller stadens ruckelromantiker på läppen ... det vill säga, om stadens folkvalda beslutsfattare förväntar sig få en grundlagsenlig ägorätt i praktiken till skänks – då bör nog samtliga stadens ruckelromantiker, folkvalda sådana eller inte, i demokratisk ordning ”hålla truten”. Med andra ord, det är dags för stadsförvaltningen att komma till samma insikt som Museibyrån äntligen verkar ha grunnat sig fram till. Något av ett sovjet-fenomen bör vi väl ändå inte försöka skapa oss tillhanda här på allas vårt lilla Åland, väl?

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Barn i bild

Fler insändare