Publicerad 15 september 2019 kl. 22:06

Staden ansvarar för äldreomsorgen

Som känt ansvarar staden och dess socialnämnd för äldreomsorgen i Mariehamn.

För att utveckla äldreomsorgen planerades redan i början på 1970-talet ett servicehus, som i samarbete med Röda korsets mariehamnsavdelning kom att kallas Röda korsgården. Tanken var från stadens fäders och mödrars sida att Röda korsgården skulle bli ett hus för stadens pensionärer med många olika aktiviteter.

Huset var redan vid den tiden unikt i sitts slag i Finland, dock med modell från Röda korsgården i Norrtälje.

Samtliga politiska fraktioner var positiva till projektet och huset uppfördes i samarbete med Ålands yrkesskola. Tongivande var initiativtagare var bland andra folkskollärare Otto Berg, med stöd av apotekare Fjalar Grönberg, borgmästare Nils Dahlman, äldre landskapssekreterare Jan-Erik Lindfors med flere.

Med hjälp av Röda korsgården skulle staden komma lättare undan. Inga egna satsningar på fastigheter och personal. I gengäld skulle ett bidrag betalas till Mariehamns rödakorsavdelning från socialnämndens budget. Bidraget utbetalades ända till 2009 då bidraget var 99.209 euro för att år 2019 bli noll euro.

Staden representerades av sin socialdirektör i den direktion som var ansvarig för verksamheten. Jag var socialdirektör i Mariehamn vid den tiden och har under cirka 40 års tid fungerat som direktionens ordförande eller viceordförande tills direktionen upphörde för 7-8 år sedan, då styrelsen för Mariehamns avdelning tog över ansvaret för gården.

Man kan med fog säga att staden kommit lätt undan. Röda korsgården har fungerat som ett stadens servicehus för seniorer, med massor av livgivande verksamhet, ett centrum för stadens mer än 2.500pensionärer.

I huset, som besöks av hundratals personer per dag, erbjuds vid sidan av matserveringen och den viktiga hemtransporten av mat, fot- och hårvård och andra aktiviteter som drivs av frivilliga. Här kan också nämnas vävning, bokcirkel, sömnad, bingo, kör, marknadsaktiviteter, Mariehamns pensionärsförenings aktiviteter och mycket mera.

Röda Korsgården är en samlingspunkt för stadens seniorer, med en verksamhet som i hög grad motverkar isolering och ensamhet.

Stadens har sluppit bygga och ta ansvar för en stor och kostnadskrävande fastighet och stor öppen äldreomsorg. Fastighetskostnaderna var enlig senaste bokslut cirka 90.000 euro där största posten, drygt 40.000 utgjordes av reparationer och underhåll av den nästan 50-åriga fastigheten. Därtill kommer el, värme och försäkringar och naturligtvis verksamhetsledarens insatser, som övervakare av fastighet och verksamhet.

Jag anser för min del att det vore rimligt, att staden åtminstone skulle erlägga ett bidrag som motsvarar driften av själva fastigheten, det vill säga en summa som i runda tal för tillfället utgör cirka 90.000 euro.

Om inte Röda korsgårdens verksamhet fortgår, vilket minuset i bokslutet på sikt betyder, måste staden själv satsa på motsvarande lokaler och verksamhet, till ett antagligen betydligt högre pris. Verksamheten visar i dag på ett stort underskott så nu är det nödvändigt att återinföra det bidrag, som staden under 40 års tid erlade för Röda Korsgårdens verksamhet, för att själv slippa satsa på motsvarande öppna äldreomsorg.

Vi seniorer behöver ett ställe som Röda korsgården. Inför valet i höst har samtliga partier sagt att de vill utveckla äldreomsorgen. Den nya lagen om äldreomsorg (äldrelagen) kräver också stora insatser, inte minst inom den öppna vården.

Initiativ har också tagits i stadsfullmäktige att Mariehamn skulle höra till Nordens åldersvänliga städer. Nu är det dags att visa att man menar allvar.

Leif Jansson

ordförande i Mariehamns äldreråd

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare