Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Staden bör ta sitt ansvar

Jag deltog på onsdagen i krismötet om Röda korsgårdens ekonomi och framtid. Röda korsgården är som ett andra hem för många av våra pensionärer. Där kan de få god mat, samtala, umgås och utvecklas.

Enligt den nya äldrelagen ska kommunerna satsa på förebyggande verksamhet för att stävja ensamhet och utanförskap. Vad är inte förebyggande verksamhet om inte aktiviteterna på Röda korsgården? För mig är det helt otänkbart att staden inte skulle stöda verksamheten.

Enligt hållbarhetsagendans mål, som hela Åland med lagtinget i spetsen antagit, ska vi utveckla samhället så att vi har välmående människor vars inneboende resurser växer och alla ska känna tillit och ha verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.

Röda Korsgårdens verksamhet stöder just dessa hållbarhetsmål. Staden stöder även andra viktiga organisationer inom tredje sektorn så som klubbhuset Pelaren. Det är vår skyldighet att även stöda Röda korsgården.

Sara Kemetter (S)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare