Publicerad 14 november 2019 kl. 21:57

Strålning skadar–skydda barnen

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G. Dessutom förtalar han på helt osaklig grund Strålskyddsstiftelsen i Sverige.

Jag har sedan 2013, som pensionerad professor, noga satt mig in i forskning om strålning och hälsa, och samarbetat med Strålskyddsstiftelsen och många ledande forskare på området hälsorisker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Tvärt emot AG:s påståenden uppstår allvarliga hälso- och miljörisker av denna strålning. I emf-portal.org finns över 25.000 artiklar varav 70 procent påvisar hälsoskador. I www.bioinitiative.org sammanfattas över 5.000 artiklar. Ingen som läst in sig kan förneka dessa omfattande bevis för att strålningen är skadlig vid nu tillåtna nivåer.

”Color Charts” i BioInitiative-rapporten ovan visar att gränsvärdena är mer än 100.000 gånger för höga. Ingen forskning visar att strålningen är säker.

Strålskyddsstiftelsen gör ett kvalificerat och sakligt informationsarbete som utgår från Europarådets rekommendationer från 2011, som bygger på flera hundra vetenskapsmäns bedömningar och omfattande forskning.

Jag uppmanar alla i synnerhet föräldrar att själva studera informationen på www.stralskyddsstiftelsen.se och göra en egen bedömning av de vetenskapliga fakta som presenteras.

Europarådet uppmanade år 2011 alla medlemsländer att starta breda informationskampanjer om riskerna med strålningen från trådlös teknik, med fokus på barns särskilda känslighet, samt verka för att skydda människor bättre genom skärpta gränsvärden. Läs råden på internet: ”COE Resolution 1815”.

Därtill har 252 vetenskapsmän i EMF Scientist Appeal (www.emfscientist.org) konstaterat att det finns växande belägg för allvarliga hälsorisker som DNA-skador, oxidativ stress, cancer, skadlig påverkan på hjärnan och den psykiska hälsan. De uppmanar också alla länder att starta breda informationskampanjer om riskerna även riktat till läkarkåren samt att skydda människor bättre genom skärpta gränsvärden.

Över 260 vetenskapsmän och läkare (varav 60 professorer) begär i 5G-appellen (www.5gappeal.eu) att 5G stoppas på grund av ”allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa” och miljön. 5G ökar mikrovågsstrålningen massivt. Forskarna konstaterar att de elpulser som telekombolagen avser sända ut kan skada hud, hjärna och inre organ och att det kan vara ”farligt” att vistas nära sändare.

Skulle alla dessa 260 har fel? Ingen forskning visar att 5G kan startas utan att orsaka allvarliga skador för människors hälsa och miljö. Därför strider 5G mot konventioner om mänskliga rättigheter, om barns rättigheter och förbud mot experiment med människor.

Rainer Nyberg

professor emeritus

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Barn i bild

Fler insändare