Publicerad 25 november 2019 kl. 21:54

Strålskyddsstiftelsen förtalas på uppenbart felaktiga grunder

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I ytterligare en insändare ägnar sig Anders Gustafsson åt att förtala Strålskyddsstiftelsen på rent felaktiga grunder.

Vi upprepar vad Gustafsson verkar ha svårt att förstå: Vi lutar oss mot omfattande forskning och vad flera hundra vetenskapsmän och läkare säger. 252 vetenskapsmän skriver i ”EMF Scientist Appeal”:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”

De begär att:

• barn och gravida kvinnor ges särskilt skydd.

• allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna.

• vårdpersonal utbildas om hälsoeffekterna och om behandling av patienter med ohälsosymtom kopplade till av elektromagnetiska fält.

• gränsvärdet skärps.

Doktor Martin Blank sade i en presentation av denna skrivelse: ”För att tala klarspråk skadar mobilerna, surfplattorna, WiFi med mera cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur”.

Doktor Gerd Oberfeld från Salzburgs hälsomyndighet konstaterar likaså följande:

”Mängden vetenskapliga belägg för skadliga hälsoeffekter av långvarig exponering för elektromagnetiska fält är överväldigande. Försiktighetsprincipen är till och med överspelad. Det är i stället forskarnas skyldighet att informera allmänheten. Och det är allmänhetens skyldighet att tvinga regeringarna att tillämpa nya verkligt skyddande gränsvärden samt att informera samhället brett om hur man kan minska exponeringen för strålningen”.

Därtill finns det i ”5G Appeal” en gememsam skrivelse från 262 vetenskapsmän och läkare som vill att 5G stoppas på grund av allvarliga potentiella hälsoeffekter.

5G leder till en massiv ökning av redan bevisat skadlig mikrovågsstrålning. Strålningen blir så intensiv att den kan leda till omedelbara skador. Robert F. Kennedy Junior, advokat specialiserad på miljörätt, brorson till president John F. Kennedy och son till senator Robert F. Kennedy, säger att ”5G är en stor mardröm” och han uppmanar människor att bygga upp ett motstånd mot 5G.

Som bekant är Kennedy amerikan, Martin Blank är amerikan, liksom väldigt många andra som ställt sig bakom 5G Appeal och EMF Scientist Appeal. Gerd Oberfeld är från Österrike. Flera ledande svenska forskare har undertecknat dessa appeller.

De allra flesta i övrigt är också från västländer. Att påstå att kritiken mot 5G skulle ha sitt ursprung i Ryssland är uppenbart felaktigt, för att inte säga löjeväckande.

Det är snarast så att förtalet av oss som pekar på riskerna har sin grund i de enorma ekonomiska intressen som står på spel om riskerna blir allmänt kända och erkända. Av samma orsak och på samma sätt ägnade sig tobaks- och kemikaliebolagen åt att smutskasta forskare och organisationer som förmedlade sanningen om riskerna med deras produkter, vilket klarlagts.

Att redovisa vad forskningen visar, vad forskare utan bindningar till telekombolagen säger, liksom i exemplen ovan, det vill säga sanningen om riskerna, är inte att sprida konspirationsterorier. Det tror jag de flesta läsare av denna tidning förstår – utom Anders Gustafsson.

Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare