Publicerad 9 september 2019 kl. 22:06

Suicidprevention är livsviktigt

Den tionde september är suicidpreventiva dagen. Suicid är en mänsklig tragedi som inte bara påverkar offren utan också deras familjer, vänner och kollegor. Och det är ett faktum att suicid, precis som till exempel olyckor och sjukdomar, medför samhällsekonomiska konsekvenser i form av resurser som förbrukas, produktionsbortfall samt en omfattande förlust av potentiella levnadsår.

Jag tror vi måste jobba för att minska suicidfallen på många olika sätt och från många olika håll.

I Nordiska rådet har jag tagit initiativ till ett förslag, genom den socialdemokratiska gruppen, om hur Norden kunde jobba med suicidprevention gemensamt. Jag är övertygad om att vi kan lära av varandra, och se till att hjälp finns att få, vare sig du bor i Mariehamn, Köpenhamn eller Nuuk.

Det känns glädjande att Nordiska rådets välfärdsutskott nu kommer att ha detta som en högprioriterad fråga framöver. Man samlar just nu in inspel från de nordiska länderna för att kunna gå vidare med förslaget som går ut på att fokusera på utsatta grupper och:

• att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att arbeta för att minska självmorden i varje nordiskt land med 25 procent till år 2025, där målet på längre sikt bör vara en nollvision i Norden.

• att arbeta för en gemensam nollvision rörande självmord bland barn och unga under 18 år i Norden.

• att genomföra seminarium och/eller rundabordssamtal för ett ökat kunskapsutbyte rörande suicidprevention i Norden.

Jag tror inte det finns någon lösning som fixar allt, men vi måste ha en grundinställning om att ett självmord är ett för mycket.

Tony Wikström (S)

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare