Publicerad 6 februari 2019 kl. 22:00

Sundsbor förblir Sundsbor

Replik till Harry Jansson. Inför folkomröstningen i Sund skickade Åländsk center och Obunden samling ut flygblad till alla invånare i Sund med rubriken ”Sundsbo – Vill du bli finströmare?” Utskicket väckte uppmärksamhet, med rätta. Vem som än skickade ut det bladet (vilket också var föremål för debatt) kan knappast mena att man jobbar för frivilliga reformer.

Vad kommunreformen handlar om är inte om Sundsbor ska bli finströmare, eller jomaliter. Sundsbor förblir Sundsbor, hemma kommer att fortsätta vara hemma. Också med en ny kommunal organisation.

Vad kommunreformen handlar om är att större och starkare kommuner ger bättre service. En administrativ reform som gör att Ålands kommunala fält också i framtiden kan leverera. En starkare grund att stå på.

Hur skapar vi organisationer som kan svara mot medborgarnas berättigade krav på valfrihet, hög kvalitet och rättssäkerhet? Dessa förväntningar kommer inte att minska. Trenden i både Sverige och Finland är tvärtom att den ökar, vilket också tydligt framgår ur kommunutredarnas pinfärska rapporter.

Med vänlig hälsning,

Wille Valve (MSÅ)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare