Publicerad 22 juli 2020 kl. 22:00

Svårt bekämpa sorkarna utan tillgång till råttgift

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vissa år är skadedjur såsom råttor och sorkar mer talrika, för att däremellan nästan lysa med sin frånvaro. För den som varit utsatt för skadedjuren i hus och trädgård är det en förbannelse när man ser sina lökar uppgrävda och delvis söndergnagda, likaså små plantor i rabatter och växthus, där endast rötter återstår, allt ovan markytan är bortgnagt.

Skadedjuren drar sig inte för att klättra upp på altaner och balkonger för att festa på de godsaker en förhoppningsfull odlare sått och planterat i krukor och lådor. Allt är ätbart, och allt går ner i hungriga rått- och sorkmagar.

Råttorna kan man eventuellt fånga i fällor. Sorkar är inte intresserade av sådana delikatesser som korv och ost, de är tydligen vegetarianer, med smak för dyrbara växter.

Återstår då att lägga ut råttgift på väl valda och ingärdade platser. För råttgift äter både råttor och sorkar. Problemet är bara att sorkarna och råttorna är så talrika detta år att nu har de kalasat upp allt råttgift jag hade i lager, så då återstår inget annat än att inhandlar mer gift. Men se då var det stopp. Expediten i affären upplyste mig om att jag måste ha intyg för att få köpa råttgift. Redan förra våren kom en bestämmelse från dåvarande landskapsregering om att råttgift inte får säljas fritt längre, utan man måste ha intyg på att man har ett behov (?) av råttgift.

Jag har ju ett behov av att bli av med råttor och sorkar, så nu inbjuder jag dem som fattat beslut om inköpsförbudet, det vill säga förra landskapsregeringen med lantrådet i spetsen, att komma till mitt hus och min trädgård och bekämpa odjuren, jag antar att de har godkända papper för en sådan verksamhet. Och det är ju inte mer än rätt att de som ställt till det, även tar konsekvenserna av sina beslut.

Jag rekommenderar skyddsutrustning, då vissa av skadedjuren har uppvisat ett aggressivt beteende.

Runa Lisa Jansson

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare