Publicerad 11 juli 2019 kl. 22:00

Att ta ansvar för det samhälle vi lever i

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust. Men man vill nog att samhället ska fungera, det är bara frågan om att någon annan ska se till att det blir gjort.

När man ska ha barn vill man att mödravården ska finnas och att BB och övrig sjukvård har en fungerande verksamhet med personal med spetskompetens. När man behöver en plats på dagis kräver man att det finns lediga platser och att personalen har kompetens och kunnande för att ta hand om ens barn. Likaså när det är dags för skola (med gratis mat och undervisning) och eftis, allt ska finnas och fungera på det sätt man önskar och förväntar sig av samhället. Man betalar ju skatt och då har man rätt att ha förväntningar och ställa krav.

Olika aktiviteter vill man gärna att ordnas, kommunen bör ha en fritidsledare som tar hand om ens barn på fritiden, och ordnar olika aktiviteter beroende av barnens ålder och intressen. Frivilliga brandkåren, delvis finanserad med skattemedel, är en viktig resurs. Dels för ungdomens fritidsaktivitet, dels som hjälp vid bränder och olyckor, det såg vi ju i vintras efter Alfridas härjningar när folk satt instängda i sina hus på grund av nedfallna träd över vägar och ledningar.

Och så småningom kommer ju också tankar på att åldringsvården ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Att det finns hemvårdspersonal i tillräcklig omfattning, att det finns plats på ett boende den dag man behöver en sådan.

Det är viktigt att infrastrukturen fungerar. Vägar och gator ska byggas och hållas i skick, vatten och avlopp fungera och bor man i en kommun med anknytning till havet ska det finnas en (gärna kommunal) båthamn av god standard och med gott om båtplatser att hyra till ett billigt pris.

Allt detta kan man förvänta sig att samhället ska tillhandhålla när man bor där och betalar skatt.

Men nu är det så att detta fungerar inte (enligt vårt demokratiska system) om inte människor tar sitt ansvar och ställer upp som politiker och gemensamt med tjänstemännen fattar de riktiga besluten för att vårt samhälle ska rulla på. Det är inte fråga om makt, för makten är begränsad av de resurser som finns till förfogande. Det är heller inte fråga om att bli rik på de arvoden som utgår för uppdraget, för de är ofta inte så väl tilltagna, utan det är fråga om att ta ansvar för att det samhälle vi alla lever i ska fungera, bestå och utvecklas.

Det är dags att fler unga tar sitt ansvar för samhället och ställer upp för politikska uppdrag. Det är dags att tänka på att man själv kan utföra för andra det man förväntar sig att andra ska göra för en själv. Det är dags att tänka på att samhällets utveckling gäller både unga och gamla, och därför behövs alla åldersgrupper i det politiska beslutsfattandet.

Runa Lisa Jansson

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare