Publicerad 11 juli 2019 kl. 22:00

Att ta ansvar för det samhälle vi lever i

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust. Men man vill nog att samhället ska fungera, det är bara frågan om att någon annan ska se till att det blir gjort.

När man ska ha barn vill man att mödravården ska finnas och att BB och övrig sjukvård har en fungerande verksamhet med personal med spetskompetens. När man behöver en plats på dagis kräver man att det finns lediga platser och att personalen har kompetens och kunnande för att ta hand om ens barn. Likaså när det är dags för skola (med gratis mat och undervisning) och eftis, allt ska finnas och fungera på det sätt man önskar och förväntar sig av samhället. Man betalar ju skatt och då har man rätt att ha förväntningar och ställa krav.

Olika aktiviteter vill man gärna att ordnas, kommunen bör ha en fritidsledare som tar hand om ens barn på fritiden, och ordnar olika aktiviteter beroende av barnens ålder och intressen. Frivilliga brandkåren, delvis finanserad med skattemedel, är en viktig resurs. Dels för ungdomens fritidsaktivitet, dels som hjälp vid bränder och olyckor, det såg vi ju i vintras efter Alfridas härjningar när folk satt instängda i sina hus på grund av nedfallna träd över vägar och ledningar.

Och så småningom kommer ju också tankar på att åldringsvården ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Att det finns hemvårdspersonal i tillräcklig omfattning, att det finns plats på ett boende den dag man behöver en sådan.

Det är viktigt att infrastrukturen fungerar. Vägar och gator ska byggas och hållas i skick, vatten och avlopp fungera och bor man i en kommun med anknytning till havet ska det finnas en (gärna kommunal) båthamn av god standard och med gott om båtplatser att hyra till ett billigt pris.

Allt detta kan man förvänta sig att samhället ska tillhandhålla när man bor där och betalar skatt.

Men nu är det så att detta fungerar inte (enligt vårt demokratiska system) om inte människor tar sitt ansvar och ställer upp som politiker och gemensamt med tjänstemännen fattar de riktiga besluten för att vårt samhälle ska rulla på. Det är inte fråga om makt, för makten är begränsad av de resurser som finns till förfogande. Det är heller inte fråga om att bli rik på de arvoden som utgår för uppdraget, för de är ofta inte så väl tilltagna, utan det är fråga om att ta ansvar för att det samhälle vi alla lever i ska fungera, bestå och utvecklas.

Det är dags att fler unga tar sitt ansvar för samhället och ställer upp för politikska uppdrag. Det är dags att tänka på att man själv kan utföra för andra det man förväntar sig att andra ska göra för en själv. Det är dags att tänka på att samhällets utveckling gäller både unga och gamla, och därför behövs alla åldersgrupper i det politiska beslutsfattandet.

Runa Lisa Jansson

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Barn i bild

Fler insändare