Publicerad 12 augusti 2019 kl. 22:00

Ta fram fakta innan jakt på havsörn inleds

Adrenalin, testosteron, vapenolja och valfjäsk. Så kan man beskriva doften av den debatt som nu åter seglat upp gällande havsörnen, dess antal och om eller snarare hur stammen bör regleras.

Det ryktas att det skulle råda stor politisk enighet kring frågan om att havsörnsstammen borde regleras.

Jag kan bara svara för min egen politiska och personliga åsikt gällande denna fråga. Jag kommer att kandidera för Obunden samling i höstens lagtingsval och jag ställer mig absolut inte in i ledet av politiker som anser att örnstammen bör regleras. Inte med beaktande av den lilla kunskap som tycks ligga till grund för detta ställningstagande.

Obalansen i naturen är inte örnens fel utan människans.

För lite och för dålig föda gör att bland annat ejderstammen är svag. Ådan, som är den som drar det tyngsta lasset gällande ruvning med mera, är mer sårbar än gudingen och det samma gäller andra arter.

Lösningen är inte att beskatta havsörnen. Lösningen ligger på en helt annan nivå. Se bara på Norge. Längs den norska kusten finns en synnerligen stark havsörnspopulation. Längs samma kust finns även en mycket god återväxt av ejder! Skillnaden är främst att de norska sjöfåglarna har tillgång till mer och framförallt bättre föda.

Finns det faktiskt belägg för påståendet att örnstammen just nu skulle vara för stor?Den är möjligtvis för stor i förhållande till ejderstammen, men mer än så finns det mig veterligen inte belägg för att påstå. Ejderstammen har varit på tillbakagång länge. Vad gör vi sedan om det visar sig att ejderstammen inte återhämtar sig trots att vi skulle ha en svagare havsörnspopulation?

Ta fram faktakring varför ejdern minskar i hela Östersjön, även i områden där det finns väldigt lite eller inga havsörnar alls. Fakta och enstaka observationer är inte samma sak, utan det krävs en bred kunskapsbas innan vi ens borde inleda en debatt som denna.

Skulle lösningen på ejderstammens nedgång vara så enkel att det handlade om en viss reglering av örnstammen eller en minskning av det skydd den åtnjuter i dag så skulle jag säga okej, låt oss diskutera eventuella minskningar av dagens skydd eller någon form av åtgärder för att motverka en ytterligare ökning av antalet havsörnar. Men så är inte fallet, och risken är överhängande att ejderstammen fortsätter att minska även när krutröken skingrats.

Jag är minst lika bekymrad som någon annan över att ejderstammen minskar, inte bara här på Åland utan även totalt sett. Men jag är också bekymrad över hur lätt det tycks vara att dra förhastade slutsatser kring vad som måste göras utan att ha kunskap och fakta som grund.

Conny Nylund (Ob)

Lagtingskandidat

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare