Publicerad 19 maj 2020 kl. 22:00

Ta lån och skydda de svaga grupperna

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla. Också viktigt är att stödja företag som har drabbats av kraftigt minskade intäkter som en följd av coronapandemins härjningar. Både och alltså.

Att minska köpkraften genom stora minskningar av utgifterna är rent kontraproduktivt och fördjupar krisen.

Prioritet 1: För att få hjulen att rulla igen krävs att vi kan säkerställa köpkraften genom stöd av olika slag till vanliga mänskor och framförallt till de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället.

Barn, unga, äldre, arbetslösa och personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar bör skyddas. Inga massuppsägningar, inga höjda avgifter, ingen skattesänkning, inga svältkurer. Ansvaret för detta ligger hos kommunerna.

Prioritet 2: För att få hjulen att rulla igen bör i sig livskraftiga företag som nu oförskyllt drabbats av coronapandemin stödas – så fort som möjligt. För att få ut full effekt av företagsstödet bör man utgå ifrån hur enskilda företag drabbats av pandemin – inte ifrån i vilken kommun företaget råkar ligga. Endast på det sättet ger stödet full effekt.

Ansvaret för detta ligger hos lagtinget och landskapsregeringen.

Vi har nu framför oss en process där vi får ta stöten genom underbalanserade budgeter. Såväl landskapet som de flesta kommuner har utrymme för att ta lån för att finansiera underskott under en övergångsperiod på några år. Då sysselsättningen ökar och företagen kommit i gång igen kan vi gradvis återställa kommunernas och landskapets ekonomi tack vare ökade skatteintäkter.

För Mariehamns stad gäller att stadsfullmäktige har beredskap att låna till driften för att hålla kvar de anställda och genomföra investeringar i demensboende, nytt dagis, renoveringar av våra skolor, tillbyggnad av Strandnäs skola. Rusta upp Doktorsvillan och rådhuset. På så sätt kan stadens servicenivå i stort sett bibehållas. Staden har gott om utrymme för att ta upp behövliga lån. Staden har en i grunden robust ekonomi.

Det jag försökt beskriva är att det finns vägar ut ur den akuta krisen samt hur vi kan återställa ekonomin då krisen väl är över. Allt är absolut inte nattsvart, tvärtom, det finns en väg ut.

Karl-Johan Fogelström (S)

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Barn i bild

Fler insändare