Publicerad 3 juli 2020 kl. 22:00

Tänk om, gör bättre!

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Att vara mänsklig har visat sig i handling.

Jag noterar också att man har för avsikt att minska de ekonomiska förutsättningarna för Fixtjänst. De bedriver en verksamhet där deltagarna av olika anledningar för kortare eller längre tid behöver stöd och hjälp för att återkomma till arbetsmarknaden. Arbete på Fixtjänst ger för deltagarna rutiner, arbetsgemenskap, ett sammanhang där de också har möjlighet att praktisera på arbetsmarknaden vilket i förlängningen kan leda till anställning.

Fixtjänsts verksamhet ger livskvalitet!

Att minska ner Fixtjänsts verksamhet kan få ödesdigra konsekvenser för deltagarna och samhället, ensamhet, förtvivlan, hopplöshet samt större belastning på hälso- och sjukvård, KST.

Ni beslutsfattare, lyft blicken, vidga perspektivet, låt det mänskliga bli en ledstjärna som hittills, satsa mer på Fixtjänst – det kommer att betala sig ska ni se!

Vi bygger vårt Åland tillsammans utifrån förmåga!

Dennis Eriksson

mångårig projektledare med erfarenhet av personer med funktionsvariation och arbetslöshet

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare