Publicerad 29 juli 2020 kl. 16:42

Om tjärasfalten från Ålandsvägen

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Lite bakgrundsinformation. Två av infastrukturnämndens medlemmar, Sune Axelsson och Böge Holmberg, hade följt ombyggnaden av Ålandsvägen efter bästa förmåga på mångahanda sätt och kunde med stor säkerhet konstatera att allt inte stod rätt till och har allt sedan dess försökt få någon rätsida på de synbarligen grova avvikelserna. På infranämndens möten försökte de ta upp sina iakttagelser, men avklubbades konsekvent av ordföranden och nämnden.

Inför infrastrukturnämnden, stadsstyrelsen och fullmäktige har ledande politiker och tjänstemän, allt sedan ombyggnaden av Ålandsvägen påbörjades, hävdat att all blandasfalt förts till fastlandet för destruktion, samt att inte några oegentligheter ägt rum och att det därför inte fanns någon orsak till att tillsätta någon intern utredning.

En viktig pusselbit för att komma till rätta med vart den försvunna delen av Ålandsvägens blandasfalt på 2.500 ton tog vägen är nu på väg att klarna.

Stadsdirektören gav klara besked i en tidningsintervju den 10 juli hur miljöstaden Mariehamn tog hand om blandasfalten, på ett synnerligen iögonfallande sätt, som till en tredjedel bestod av den miljöfarliga tjärasfalten. Stadsdirektören bekräftar också att dumpning och nedgrävning ägde rum på ett privat markområde i Ödanböle, Jomala.

Stadsdirektören påstår också att platsen i Ödanböle var en av myndighet godkänd plats för mellanlagring av asfalt. Platsen i Ödanböle är inte och har aldrig varit godkänd av ÅMHM som mellanlagringsplats för asfalt.

Stadsdirektörens svar i samma tidning ger också den intressanta informationen, att stadsdirektören och den övriga ledningen från politiskt och tjänstemannahåll var fullt medvetna om hanteringen av blandasfalten och på så vis godkände dumpningen och nedgrävningen av blandasfalten på skogsområdet i Ödanböle. Men varför man bestämde sig för att göra sig av med tjärasfalten på beskrivet sätt är höljt i dunkel, man kan bara spekulera om varför.

De ledande personerna var politiker som innehade posterna som infrastrukturnämndens ordförande (Jessy Eckerman) och stadsstyrelsens ordförande (Tage Silander) och från tjänstemannasidan infrastrukturdirektören (Kai Söderlund) och stadsdirektören (Barbara Heinonen).

Ålandstidningens artikel den 10 juli bekräftar nu vad Sune och Böge hävdat, att en stor del av blandasfalten innehållande tjärasfalt på 2.500 ton saknades och inte förts till fastlandet för destruktion. Detta har nu fått sin lösning då stadsdirektören tog bladet ur munnen och berättade hur miljöstaden Mariehamn inte över huvud taget följt stadens miljöprogram, utan gemensamt beslöt att dumpa och gräva ner blandasfaltmassorna i skogen.

För att som markägare upplåta mark för sådant ändamål och med vetskapen om att man samtidigt tillåter att ett synbarligen grovt miljöbrott på markområdet får utföras, tar markägaren på sig en stor risk. Risken för att i framtiden ertappas kan bedömas som stor, med förmodligen dryga böter och sanering av området som följd. Det mest naturliga då är att hyran för området sättes på en sådan nivå att den gott och väl täcker risken. Även ett avtal borde ha upprättas mellan markägare och Mariehamns stad, där det tydligt framgår hyreskostnader och ansvarsfördelning utifall att.

Hur kan då denna finansiering möjligen se ut?

En möjlighet är att dessa medel skapades. Som ett exempel kan nämnas en faktura på cirka 60.000 euro som utbetalades för separering av tjärasfalt på Ålandsvägen etapp ett. Någon separering utfördes över huvud taget inte på Ålandsvägen etapp ett. Frågan är berättigad då det finns flera oklara regleringar utan motprestation.

Väntar på ett uttömmande besked från polisutredningen när den kommer.

Ralf Holmberg

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare