Publicerad 13 september 2019 kl. 22:06

Tunnel eller inget alls

Jag har fått frågan om min inställning till Föglötunneln. Det är ingen hemlighet att jag inte kan vara enig med den sittande regeringen i tunnelfrågan. Vi behöver en nyliberal politik som inte kompromissar i strategiska framtidsfrågor, vilket tunneln de facto är, för hela Åland.

I den senaste tidens debatt i alla medier har inte regeringen enligt min uppfattning med sakargument klarat av att försvara sina beslut, senast om beställningen gällande hybridfärjan som cementerar utvecklingen för en oöverskådlig framtid.

Vad jag erfar finns det inte många i skärgården verksamma personer som är för regeringens förslag i den här frågan. Tvärtom. Regeringens politik har inget fotfäste längre. Det är synd.

Jag arbetar med iver för en konsensus i den här frågan. Inom de andra partierna, förutom Socialdemokraterna och HI, har jag noterat enskilda röster tala för tunneln vilket är hoppfullt.

Däremot är det skäl för väljarna att kritiskt granska de löften som ges. Det finns givetvis förbehåll, vilket ska noteras. Min ståndpunkt är orubblig i regeringsbildningen. Tunnel - annars får det vara!

Rainer Juslin (Lib)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare