Valdebatt på Alandica

Publicerad 25 juni 2019 kl. 22:00

En tunnel gör skillnad för alla

Det är ett lustigt sammanträffande i förra måndagens Ålandstidning. Upptill på en sida undrar Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer hur åländska politiker vill utveckla skärgården. Nertill bjuder Ålands landskapsregering in till möte gör att redogöra för hur nedläggningen ska gå till. Dreyers fråga förtjänar ett svar och så här vill jag göra för att skärgården ska ha hyggliga möjligheter att klara sig framöver:

1: Bygg tunneln mellan Svinö och Degerby. Det är ekonomiskt klokt och utvecklingsmässigt närmast nödvändigt. Hela Åland skulle växa och kunna dra nytta av en närmare skärgård.

2: Se till att varje skärgårdskommun även framöver är en självstyrd kommun med alla dess möjligheter. Kommunkansliet ska vara navet och dynamon i samhället.

3: Återupprätta Vårdö som skärgård och inkludera kommunen i trafiksystemet.

4: Tydliggör berättelsen om hur enastående Brändö, Kumlinge, Vårdö, Föglö, Sottunga och Kökar faktiskt är. Man har inte riktigt levt utan att ha upplevt åländsk ö-hopping. Detta kräver marknadsföring och samarbete mellan alla berörda parter, i första hand företagarna och kommunerna i regionen.

Vilka berättelserna är? Till exempel Kumlingeslaget (då ryssarna drevs på flykt), pilgrimsvandringar, världens mörkaste himlar, de slätaste klipporna och mycket mer. Genom att tydliggöra fördelarna med allt skärgården är tror jag vi kan öka antalet besökare. På Åland har vi en spännande berättelse och det gäller att hitta vägar att nå våra inkringliggande marknader.

Jörgen Pettersson (C)

Lagtingsledamot

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare