Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

En tunnel höjer värdet på Åland

Landskapsregeringen tänker satsa 100 miljoner euro på att flytta Föglötrafiken från Degerby till Gripö vilket förkortar restiden med tio minuter men gör det besvärligare att åka från Sottunga och Kökar samtidigt som Degerby blir ett rundningsmärke.

Enligt min mening missar landskapsregeringen en historisk möjlighet att en gång för alla skapa framtidstro i skärgården.

Jag vill att det byggs en tunnel mellan Svinö i Lumparland och Degerby på Föglö. Det skulle göra Åland större och resten av skärgården mer tillgänglig.

I finansiell mening skulle en tunnel vara mycket mer förmånlig än att satsa 100 miljoner på en bro och en färja som efter trettio år är slut.

En fast förbindelse skulle skapa frihet för alla att slippa stå i färjköer och vänta. Det skulle på ett radikalt sätt minska utsläppen och det skulle höja värdet på hela Åland; till ett lägre pris får vi ett högre värde och tydligare kan det inte sägas.

Dessutom är en tunnel för evigt, i jämförelse med en bro och en färja.

Jörgen Pettersson (C)

lagtingsledamot

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare