Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

En tunnel höjer värdet på Åland

Landskapsregeringen tänker satsa 100 miljoner euro på att flytta Föglötrafiken från Degerby till Gripö vilket förkortar restiden med tio minuter men gör det besvärligare att åka från Sottunga och Kökar samtidigt som Degerby blir ett rundningsmärke.

Enligt min mening missar landskapsregeringen en historisk möjlighet att en gång för alla skapa framtidstro i skärgården.

Jag vill att det byggs en tunnel mellan Svinö i Lumparland och Degerby på Föglö. Det skulle göra Åland större och resten av skärgården mer tillgänglig.

I finansiell mening skulle en tunnel vara mycket mer förmånlig än att satsa 100 miljoner på en bro och en färja som efter trettio år är slut.

En fast förbindelse skulle skapa frihet för alla att slippa stå i färjköer och vänta. Det skulle på ett radikalt sätt minska utsläppen och det skulle höja värdet på hela Åland; till ett lägre pris får vi ett högre värde och tydligare kan det inte sägas.

Dessutom är en tunnel för evigt, i jämförelse med en bro och en färja.

Jörgen Pettersson (C)

lagtingsledamot

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare