Publicerad 22 maj 2020 kl. 22:00

Tv-sända möten gör Mariehamn mer öppet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

I den senaste medborgarenkäten från 2019 ger stadsborna staden goda omdömen förutom när det gäller möjligheterna att påverka stadens politik. Utgående från detta har vi ända sedan diskussionen om att upphöra med sändningarna uppkom ställt oss helt negativa till förslaget. Nu ser det i alla fall ut som om sändningarna kommer i gång och fortsätter åtminstone under detta år.

Upphandlingen av sändningarna borde ha varit öppen för alla i branschen. Nu framhålls tidsbrist och coronakrisen som orsakerna till den uppkomna situationen. Det har jag svårt att tro på.

Hela turbulensen inleddes redan hösten 2019. I samband med ett gruppledarmöte ställde sig Moderaternas representant negativ till fortsatta sändningar. De övriga gruppledarna uttalade sig otydligt medan jag för Socialdemokraternas räkning deklarerade att sändningarna ses av många, också av personer utanför Åland. Intresset för Mariehamn tror jag växer med sändningarna.

Dessutom får våra väljare höra direkt ”from the horse's mouth” vad olika partier och politiker tycker och tänker utan journalisternas filtreringar och betoningar. Hela frågan låg på is tills fullmäktiges ordförande meddelade i början av mars detta år att nu skulle tv-sändningarna upphöra på grund av för höga kostnader. Han intygade offentligt att han hade de övriga partiernas stöd förutom Socialdemokraternas.

Nu har coronaepidemin blivit räddningen för tv-sändningarna eftersom ingen publik är välkommen till stadshuset. Argumentet är i och för sig relevant men enligt mig inte särskilt hållbart. Tv-sändningarna ska vi ha för att det är en modern och effektiv demokratisk metod för att inkludera och göra många personer delaktiga i stadens politik oberoende av om vi har coronakris eller inte.

Barbro Sundback

gruppledare för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Barn i bild

Fler insändare