Publicerad 20 maj 2019 kl. 22:06

En ungdomshälsa för alla

Det är viktigt att satsa på den förebyggande vården i alla åldersgrupper. Med bakgrund av att vi vet att barn och ungdomar mår allt sämre så anser även jag att vi skulle behöva en lågtröskelverksamhet, en ”Ungdomshälsa” som är tillgänglig för alla! Till studerandehälsan får de ungdomar som studerar besöka, men de som är arbetslösa, har studieuppehåll eller avbryter sina studier har ingenstans att vända sig med sina frågor och bekymmer.

En sådan här verksamhet utformas bäst i samarbete med den personal som nu arbetar med ungdomar, samt med ungdomarna själva, som vet hur och var en ungdomshälsa skulle organiseras för att fungera optimalt för att bäst nå sitt syfte: att våra ungdomar ska må bättre och inte falla mellan några stolar alls. Det handlar om social hållbarhet.

Vi har en väl fungerande preventivmedelsmottagning, som mest besöks av tjejer, men placeringen på sjukhuset kan ibland upplevas som att mottagningen är svårtillgänglig. En Ungdomshälsa inkluderar killar och är en lågtröskelverksamhet som ungdomar kan besöka, men även dit de kan ringa men kanske även chatta eller kanske få kontakt på andra sätt.

Det kan vara dags att ge möjlighet till videomöten, vi behöver i alla fall bli bättre på att ta tillvara digital teknik, jag kan nämna att en stad i Sverige har en app med en ungdomsmottagning i.

Små frågor blir stora om vi inte hanterar dem i tid, vilket man gör på en Ungdomshälsa. Det kan vara frågor om mobbning, relationer, könssjukdomar, droger, spelande, psykisk hälsa, oro för en annan person, akut p-piller, HBTQ frågor eller livsstilsfrågor. Givetvis kan personalen där skriva remiss, och hänvisa vidare. Det finns många innovativa lösningar inom hälsoområdet som vi behöver bli bättre på att ta vara på. Framför allt behöver vi ha en gemensam plan för att vända den negativa utvecklingen, och i stället investera i hälsa.

För bästa möjliga resultat arbetar flera olika personalkategorier tillsammans med ungdomarnas bästa som mål, och i nära samarbete med andra aktörer. Specialsjukvården kunde vara en medaktör, missbrukarvården också.

Jag vill att våra ungdomar ska må bra, för deras egen skull, men även för samhällets. Kommer vi med insatser först när allvarliga problem har uppstått och om ungdomar mår dåligt så har vi misslyckats. Att agera i tid sparar pengar.

Pernilla Söderlund (Lib)

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Barn i bild

Fler insändare