Publicerad 5 augusti 2020 kl. 22:00

USA:s medel- och överklass skyr frågan om klassamhället

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar. Att generellt fler svarta drabbas beror på att det finns fler fattiga svarta än vita i USA.

Det finns säkert inom poliskåren i USA, liksom i andra länder, poliser som inte är lämpliga för tjänst i svårbemästrade situationer. De flesta skjutningar sker i fattiga områden, där motsättningar och våld är mycket vanligt. Situationen är ofta väldigt spänd och allmänt stressig för de inblandade – för lokalbefolkningen såväl som för polisen. Det är ingen lätt uppgift att hålla ordning i sådana områden. I dessa fattiggetton dör fler fattiga vita än svarta, 3,64 per 100.000 invånare mot 3,34, i polisskjutningar.

Men min poäng var främst att det är en tveksam strategi att göra hudfärg till en huvudfråga och inte den fattigdom som ytterst är orsaken till de enorma motsättningar som finns i det amerikanska samhället. Den amerikanska medelklassen vill göra klasskillnader och fattigdom till en fråga om rasism – alltså en attitydfråga mer än en fråga om hur välståndet reellt fördelas i samhället. Det senare upplevs som mera hotfullt och är mera svårhanterligt.

En annan poäng var: vilken förnuftig människa kan tro att BLM:s provocerande av polisen, upplopp, våld, skadegörelse och bränder av andra amerikaners egendom kan leda till något gott över huvud taget? Det bekräftar ju bara att det handlar om ligister, som polisen måste gå hårt fram mot.

Alf Ronnby

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare