Publicerad 16 september 2019 kl. 22:06

Ut ur Mise, ja tack!

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Vi har ett enfackskärl med tömning en gång var fjärde vecka. Då vi i augusti 2018 frågade Mise om vi alltså kunde fortsätta med vårt enfackskärl var svaret att enfacks och tvåfacks soptunnor avskaffas. Det är då inte ett val i vanlig västerländsk mening man har. Valet Mise hade utlovat var alltså lögn. Mise har alltid skrivit att man genom sin avfallsmängd kan påverka hur mycket man betalar. Det verkar vettigt, ju mer sopor man har desto mer får man betala.

Efter var fjärde vecka har vår soptunna varit fylld till tre fjärdedelar. Vi har betalt 137 euro i årsavgift till Mise och 9,70 euro per tömning till Renhållningen. Det betyder 13 tömningar per år för 126,10, sammanlagt alltså 263,10 eruo/år. Vi gör medvetna val då vi handlar, vi vill ha så lite förpackningsmaterial som möjligt och komposterar gör vi själva.

Nu skall det nya avfallssystemet införas från och med 2020 (18 månader försenat tack och lov). Vad som framkommer på Mises hemsida betyder det att vi tvingas att ha ett fyrfackskärls som skall tömmas två gånger per månad. Vilka fraktioner man skall ha kan man inte välja. I fyrfacket ingår kompostering. Jaha, då blir åtminstone det facket tomt eftersom vi fortsätter med vår kompost. Och vi åker i varje fall till ÅVC med det som inte skall sättas i tunnan. Efter två veckor kommer vårt fyrfackskärl att vara rätt tomt. Vad anser MISE att det ligger för hållbarhet i att köra omkring och tömma nästan tomma tunnor?

På Mises hemsida finns ingen uppgift vad priset blir för detta. I dag är grundavgiften 137 eurooch tömning varannan vecka av tvåfackskärl 35,50 euro/månad (437 euro/år) och för åttafackskärl varannan vecka 37 euro/månad med en årsavgift på 107 euro (588 euro/år). Vad det nya priset för fyrfackskärlet blir är alltså hemligt för allmänheten fast det skall införas om tre och en halv månad. Klart torde dock vara att prisökningen är svindlande. Varför premieras inte vår lilla sopmängd? Är mer sopor bättre än mindre? Betyder inte det att då tunnor töms för ofta så är det de som producerar mindre sopor som subventionerar de som producerar mycket avfall? Har man mycket sopor får man mer valuta för pengarna man betalar Mise. Det finns ingen morot för att minska sopberget, Mise har alltid styvnackat kört med piskan.

Denna förändring som Mise genomför blir ekonomiskt mycket betungande för hushållen och det känns inte som om man gör det för miljön. Ut ur Mise, ja tack!

Hanski Ramström (ÅF)

Christina Johansson (ÅF)

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare