Publicerad 16 september 2019 kl. 22:06

Ut ur Mise, ja tack!

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Vi har ett enfackskärl med tömning en gång var fjärde vecka. Då vi i augusti 2018 frågade Mise om vi alltså kunde fortsätta med vårt enfackskärl var svaret att enfacks och tvåfacks soptunnor avskaffas. Det är då inte ett val i vanlig västerländsk mening man har. Valet Mise hade utlovat var alltså lögn. Mise har alltid skrivit att man genom sin avfallsmängd kan påverka hur mycket man betalar. Det verkar vettigt, ju mer sopor man har desto mer får man betala.

Efter var fjärde vecka har vår soptunna varit fylld till tre fjärdedelar. Vi har betalt 137 euro i årsavgift till Mise och 9,70 euro per tömning till Renhållningen. Det betyder 13 tömningar per år för 126,10, sammanlagt alltså 263,10 eruo/år. Vi gör medvetna val då vi handlar, vi vill ha så lite förpackningsmaterial som möjligt och komposterar gör vi själva.

Nu skall det nya avfallssystemet införas från och med 2020 (18 månader försenat tack och lov). Vad som framkommer på Mises hemsida betyder det att vi tvingas att ha ett fyrfackskärls som skall tömmas två gånger per månad. Vilka fraktioner man skall ha kan man inte välja. I fyrfacket ingår kompostering. Jaha, då blir åtminstone det facket tomt eftersom vi fortsätter med vår kompost. Och vi åker i varje fall till ÅVC med det som inte skall sättas i tunnan. Efter två veckor kommer vårt fyrfackskärl att vara rätt tomt. Vad anser MISE att det ligger för hållbarhet i att köra omkring och tömma nästan tomma tunnor?

På Mises hemsida finns ingen uppgift vad priset blir för detta. I dag är grundavgiften 137 eurooch tömning varannan vecka av tvåfackskärl 35,50 euro/månad (437 euro/år) och för åttafackskärl varannan vecka 37 euro/månad med en årsavgift på 107 euro (588 euro/år). Vad det nya priset för fyrfackskärlet blir är alltså hemligt för allmänheten fast det skall införas om tre och en halv månad. Klart torde dock vara att prisökningen är svindlande. Varför premieras inte vår lilla sopmängd? Är mer sopor bättre än mindre? Betyder inte det att då tunnor töms för ofta så är det de som producerar mindre sopor som subventionerar de som producerar mycket avfall? Har man mycket sopor får man mer valuta för pengarna man betalar Mise. Det finns ingen morot för att minska sopberget, Mise har alltid styvnackat kört med piskan.

Denna förändring som Mise genomför blir ekonomiskt mycket betungande för hushållen och det känns inte som om man gör det för miljön. Ut ur Mise, ja tack!

Hanski Ramström (ÅF)

Christina Johansson (ÅF)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare