Publicerad 21 september 2018 kl. 22:00

Utbildning behöver löna sig mer

Vi har nu bott drygt ett och ett halvt år på Åland, varav över ett år i skärgården, på Kumlinge. Först vill jag ge uttryck för det allt övervägande positiva; människorna, vänligheten, öppenheten och lugnet och friden.

Hur vore det om Jerker Örjans någon gång kunde släppa Pommerndockan och bara gilla läget och inse fakta. Anser att Jerker fått tillräckligt med spaltmeter under åren och på saker som redan varit i upphandling och kontraktklart sedan länge.

Replik till insändare ”Inte Tyskland som drev på för euron” den 5 december. Bästa Peter Andersson: Självklart är vi oense till en sådan grad att varken av oss ska lyckas i minsta utsträckning övertala den andra.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) beskriver dialogen med den finländska statsmakten som att ”ropa i skogen”. Man får inget svar på sina frågor hur kloka man än tycker att de är.

Upprepar sig historien? Nej, egentligen aldrig, men det finns fenomen och attityder som återkommer i lite olika tappningar genom årtiondena.

Senaste vecka föreslog regeringen att gränsen för avdraget för arbets- och pensionsinkomster skall höjas från en beskattningsbar inkomst om 35.000 euro till 55.000 euro. Avdraget är max 100 euro, eller den så kallade hundralappen.

Att vara ensamförsörjare med ett eller flera barn och se lönen och stöden komma in på kontot och lika fort ta slut och som varje dag får vända på varje euro för att få det att gå runt.

Efter årsskiftet finns bara ett energibolag som ägs av Mariehamns stad.

Ja, det börjar märkas att det är val nästa år. Nu har lagtingspolitikerna vaknat igen, och konstaterar att här finns röster att hämta i valet. Fattigdomen, som det varit ganska tyst om de senaste åren, är på tapeten igen.

Den ena förespråkar tunnel och en andre elhybridfärja med argument som gynnar den egna uppfattningen, men som observatör på sidan kan jag ju se att allt inte stämmer.

Är det lagligt att jordbrukare genom täckdikning med djupa diken sänker grundvattennivån väsentligt? Markområdet på sidan av de aktuella åkrarna är tidigare orörda alkärr som nu lider stor risk att bli torrlagda.

”I sue You!” ”No, I sue You!!” Alla har vi väl skrattat åt amerikaner i Hollywoodfilmer, som polisanmäler och stämmer varandra på löpande band. Vilka töntar, va? Varför kan de inte sätta sig ned och prata om saken före de ringer sina advokater?

I en ledare efterlyser Fredrik Rosenqvist mer fakta i tomtfrågan. Tomtfrågan handlar om vad Mariehamn helst vill se på den tomt med sjöutsikt där Mariehamns energi har haft sin verksamhet.

Barn i bild

Fler insändare