Publicerad 29 december 2019 kl. 22:00

Utbyggnad av biogas och avslutning av deponier kan samordnas

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Projektet med en biogasanläggning som placeras ovanpå Svinryggens deponier jämförs på ett orättvist sätt med den avfallsdeponering som redan finns på området.

För biogasproduktionen har framtagits en glädjekalkyl som innehåller endast fördelar och som genererar vinster i allt större utsträckning för varje produktionsår. Utredarna föreslår att anläggningen ägs och drivs av samhället, så att den vinst som uppstår efter tre år kan allokeras till den sociala sektorn. För avfallsdeponin ser utredarna bara nackdelar och följaktligen ingår i driftkalkylen endast utgifter och avskrivningar!

Såväl biogasproduktionen som avslutning och eftervård av avfallsdeponier kan och bör drivas i privat regi och det gäller att utveckla sådana produkter som ger möjlighet till rikliga EU-bidrag och ger goda förutsättningar för utbyggnad och drift.

Produktionen av biogas decentraliseras till flera ställen där möjligheter finns, såsom ÅCA, Orkla, Gunnarsby, med flera. Biogasen insamlas med tankbil till Lotsbroverket för uppgradering till fordonsgas. Vid uppgraderingen avskiljs föroreningar, främst koldioxid, så att den uppgraderade gasen innehåller metan 97 procent +/- 3 procent och kan förbrännas i gasdrivna fordon utan att motorerna tar skada.

För distribution av fordonsgasen kunde man ta exempel från Österbotten. Både i Vasa och Jakobstad produceras fordonsgas från detta år centralt, medan distributionen sker genom utbytbara och trycksatta containers som är placerade på lastflak vid de servicestationer där tankning av fordonsgas är möjligt.

Vad gäller avfallsdeponierna finns de redan på Svinryggen och kan inte mera flyttas. Det gäller nu att sanera området samt utfylla alla markytor, så att sluttäckningen uppfyller de krav som ställs på utfyllnader vid känslig markanvändning.

Det kan även vara nödvändigt att anlägga en damm för att skapa större höjdskillnader, få området snabbare och bättre dränerat och upptorkat. Vid lågpunkter anläggs pumpanordningar för att leda dräneringsvattnet bort från området.

Före slutliga markanvändningsplaner bör beslutas om vilka aktiviteter som planeras på området. Det finns många alternativ att välja mellan varför någon form av omröstning kunde ordnas. Det är möjligt att anlägga golfbana, område för hästsport och som mer raffinerat förslag kan anges centrum för vintersport, innehållande slalom, backhoppning, half pipe och big air.

Carl-Gustav Flink

Diplomingenjör, VA-teknik

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Vi har alla vaknat upp till en ny vardag med undantagstillstånd, distansundervisade barn och en intensiv sjukvård i beredskap att hjälpa de som drabbas av sjukdom.

Coronapandemin hotar förutom vår hälsa även vår grundläggande utkomst, finländskt arbete. Det största hotet för företagen är nu att kassaflödet sinar, vilket man inte löser enbart med statens omfattande stödåtgärder.

I fredagens Ålandstidingen under rubriken Lokalbörsen ligger Eckerölinjens aktier mellan 50 och 55 euro. Enligt förvaret i Ålandsbanken ligger värdet på 640/16, alltså 40 euro per aktie. Vilket är det rätta?

Lars Gustavsson

Ett stödpaket för permitterade på Åland i coronatider är ett utmärkt förslag från vår regering.

I ledaren ”Prioritera hellre än låna” gör redaktören ett försök att förklara varför det är bättre att använda Paf-pengar i stället för att låna pengar för att finansiera den tilläggsbudget som nu klubbats i lagtinget.

Barn i bild

Fler insändare