Publicerad 2 juli 2020 kl. 22:00

Utgår KST från invånarnas behov eller kommunernas ekonomi?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället. Grundidén med KST, när arbetet inleddes för snart tio år sedan, var att garantera en jämlik, rättssäker och stabil service till kommuninvånarna.

Ålands handikappförbunds huvudsakliga uppgift är påverkansarbete, det vill säga att försöka påverka myndigheter och andra samhällsaktörer så att mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning tryggas. Därför kan vi inte låta bli att reagera nu.

Förbundet är sedan 1993, genom ett ”tillfälligt” specialarrangemang, huvudman för verksamheten Fixtjänst. En verksamhet som bygger helt på service som kommunerna ansvarar för enligt socialvårdslagens § 27 d och e (nya socialvårdslagens § 70 och 71).

Vår enda önskan är att ansvaret för Fixtjänst i och med bildandet av KST övergår till det offentliga, där det hör hemma. Verksamheten vid Fixtjänst kan utvecklas och göras om, men rätten till arbete och meningsfull sysselsättning kan kommunerna inte förhandla bort. Den rätten fastställs nämligen i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som gäller på Åland sedan juni 2016, och specifikt i artikel 27 i konventionen.

Vi är väl medvetna om att många, både offentliga myndigheter och enskilda personer, har drabbats och drabbas negativt i och med coronaviruset. En kommunal service som redan var ganska hårt pressad, drabbades plötsligt och hårt av viruset och allt som det förde med sig.

Från och med januari 2021 har Åland en ny och på många sätt bättre socialvårdslag att följa. Den nya socialvårdslagen är utformad för att följa FN-konventionen, men hur kommer lagen att tolkas och följas? Vi hoppas att tolkningarna ska baseras på viljan att försöka ge varje människa de bästa förutsättningarna till ett gott liv och möjlighet att delta i samhället på lika villkor, inte på KST:s plånbok.

Vi vill ställa följande frågor till alla ansvariga i samhället. Hur ska ni se till att den kommunala servicen har en vettig grundnivå, trots kärv ekonomi och corona? Vad blir konsekvenserna av att inte göra det?

Det vi egentligen är ute efter handlar om en enda sak, nämligen mänskliga rättigheter. Alla på Åland har grundläggande mänskliga rättigheter, men kommer ni att arbeta för att förverkliga dem eller inte?

Henrik Lagerberg, ordförande Ålands handikappförbund

Susanne Broman, verksamhetsledare Ålands handikappförbund

Cita Nylund, Fixtjänsts verksamhetsledare

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Barn i bild

Fler insändare