Publicerad 10 december 2019 kl. 21:57

Utmaning: Stöd en sjukskötare i Kongo

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i. Fick väl inte så stor förståelse i det förra lagtinget, men så småningom kommer andra att börja hålla med oss även i denna fråga. Precis som då det gäller gasbilspolitiken eller tanken på att stöda folkpensionärer och sjukpensionärer med ett ”stipendium” i stället för att bevilja alla med större inkomster en 100-lapp.

Med tiden kommer de bästa idéerna att segra. Kanske de kan göra det redan med en ny regering och ett nytt lagting. Det är många nykomlingar och jag hoppas att det är de klokaste som fick förnyat förtroende.

Min budgetmotion nr 6 hade rubriken: Flyktinghjälp.

Åländsk Demokrati anser att det är viktigt för Åland och Ålands folk att visa solidaritet på nya sätt i en föränderlig värld.

Paf-pengarna används både till allmännyttig verksamhet lokalt på Åland och numera på sätt och vis för att stärka landskapets budget och även till en tillväxt- och hållbarhetsfond.

Åländsk demokrati anser att vi även kunde hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd för flyktingverksamhet; exempelvis till UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellanöstern eller till Panzi-sjukhuset i Kongo.

De flesta känner till att de har stora koboltfyndigheter i Kongo. Detta är en viktig råvara för elbatterier i bilar och telefoner. Fyndigheterna leder till oroligheter och i dessa oroligheter blir tyvärr många kvinnor våldtagna. Många av dem vårdas just på detta sjukhus.

Ifjol betalade Åländsk Demokrati in en summa till detta sjukhus. Efter någon månad fick vi reda på att man inte kan använda partipengar utomlands, så jag blev tvungen att betala in summan till ÅLD och blev på detta sätt en personlig sponsor.

Senaste år utmanade jag alla andra lagtingsgrupper med att sponsra en sjuksköterska per ledamot vid Panzisjukhuset i Kongo. Då detta inte går, så vill jag i år i stället utmana alla kolleger i lagtinget. Själv lovade jag att fortsätta mitt stöd om jag fick väljarnas stöd och jag har betalt in en sjuksköterskelön på 2020 till en fond för Panzisjukhuset.

Men jag hoppas även att vi från det allmänna kunde utveckla en åländsk flyktingpolitik för att hjälpa till i någon av världens många krigs- eller flyktingläger.

I min motion föreslog jag att 700.000 euro av Paf-medlen kunde användas för flyktingverksamhet.

Summan kan låta stor, men den som följde med i fullmäktigemötet i Mariehamn nyligen så kunde se att tilläggsanslagen, som till en del hänförde sig till den förda flyktingpolitiken, inte heller var små.

I finans- och näringsutskottets betänkande föreslog jag att denna lite mer allmänna text skulle läggas till:

”Det är viktigt för Åland och Ålands folk att kunna visa solidaritet på nya sätt i en föränderlig värld. Som ett komplement till den förda flyktingpolitiken uppmanas den nya landskapsregeringen att utreda möjligheten att kunna hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd för flyktingverksamhet; exempelvis till UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellanöstern.”

Jag hoppas att detta initiativ kan få understöd i lagtinget, så att vi kunde utveckla en egen liten flyktinghjälp från Åland.

Stephan Toivonen (ÅLD)

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare