Publicerad 8 februari 2019 kl. 22:00

Vad är alternativet?

Kommentarer (1 st)

Bästa Wille Valve, hur har Du

Bästa Wille Valve, hur har Du det egentligen med förmågan att tillgodogöra Dig skriftlig information? Ett igenkännande av ord som sådana, det borgar ju ingalunda för att en ordföljd, en satsbildning, är vare sig förstådd eller meningsfullt utformad. Och som ett mycket tydligt exempel på ett tillkortakommande i det senare fallet framstår, åtminstone för Gräsrot, Ditt smått ändlösa mantra – här ovan i form av, citat: ”Med en glimt i ögat skulle man kunna säga att större och starkare kommuner ger världens bästa vardag”. Hur och varför den betygelsen skulle ge världens bästa vardag – det synes, med glimten i ögat, vara av underordnad betydelse det, liksom. Detta samtidigt som den största frågan är – världens bästa vardag för vem/vilka? I Ålands överlägset största kommun, där har en dylik vardag definitivt inte tydliggjorts, inte angående vare sig åldringsvård – Din minister-profession – eller stadens infrastrukturproduktion ... med ”modifieringen” av Ålandsvägen som ett praktexempel. Förövrigt torde ingen skadas av att en makthavare, med ansvar för gemene ålännings vardag, har åtminstone en viss insikt i betydelsen av ordet självbevarelsedrift.

Om man inte riktigt tror på skärgårdens möjligheter att vara en del av den åländska framtiden, då ska man bygga en bro för 27 miljoner euro och köpa en ny färja för 47 miljoner euro.

Så har kallelsen till Viking Lines bolagsstämma kommit ut. Trots kritik från aktieägare och media på Åland och i riket gällande de svaga resultaten och hög medelålder väljer styrelsen att omvälja sig själva.

I onsdags fastställdes valresultatet och den nya riksdagen tillträdde formellt. Det är en kort startsträcka där erfarenhet och rutin är viktiga styrkor vid sidan av röstetalen. Redan har spekulationerna kring nästa regering kommit i gång.

I en insändare kritiserar Ålands framtid genom dess ordförande landskapsregeringens arbete mot ekonomisk utsatthet.

Måndagens pangnyhet för småsparare i Sverige var Swedbanks meddelande om att banken slopar sina courtageavgifter vid aktiehandel.

I klartext innebär det att bankens kunder får handla aktier gratis.

Det finns i dag ett stort glapp mellan det egna boendet och serviceboendet för de äldre. Vi vet dessutom om att flera äldre inte har råd att flytta från sin villa till en modern lägenhet.

Regeringen föreslår nu att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med en tia, från 50 euro till 60 euro per barn och månad.

Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom denna avoghet mot ungdomarnas möjlighet till ett vettigt fordon, men jag ska här påpeka några punkter som man bör ha i åtanke när man för diskussionen vidare.

Det är många som har berörts avden svenska skådespelarenJosefin Nilssons öde, jag är en av dem.

Vet ni ens vad ni pratar om i lagtinget? ”Varför ska vissa inte behöva betala nånting alls?”. Det är ju precis så det har varit i åratal nu.

Under flera år har landskapets tjänstemän talat för att den åländska äldreomsorgen ska följa rikets rekommendationer. Behovet av boendeplatser för äldre på Åland skulle enligt riksmönstret följa samma procenter som i riket.

Det är mycket glädjande att landskapsregeringen beviljat Mariehamns gymnastikförening (MGF) 1,4 miljoner i stöd för en kommande gymnastikhall.

Ålands landskapsregering har skickat förslag till ny vattenlag för landskapet på utlåtanderunda till bland andra kommunerna. En mycket komplex lagstiftning som kommunerna har svårt att sätta sig in i när det gäller detaljerna med mera.

Barn i bild

Fler insändare