Publicerad 8 februari 2019 kl. 22:00

Vad är alternativet?

Bäste Harry Jansson, KST är inte svaret på Ålands utmaningar. KST handlar strängt talat om att ombilda ett kommunförbund, så att det omfattar de tyngsta områdena. KST är inte svaret på hur vi kan nå regeringsprogrammets mål om rätt äldreomsorg på rätt nivå. KST är inte heller svaret på hur vi kan trygga samma omfång och kvalitet på äldreomsorgen för alla ålänningar, oberoende av hemkommun.

Inte heller är KST svaret på hur vi får tillräckligt med folk att ställa upp för att fylla fullmäktige i våra små kommuner. KST är inte heller svaret på hur vi kan stärka kompetensen kring detaljplanering så att till exempel Havsvidden och andra kämpande företagare kan känna sig trygga i att grundläggande formalia följs.

Det är däremot kommunreform ett svar på. Starka primärkommuner som borgar för rättssäkerhet, klarar av att bredda medborgarens valfrihet och har kompetensen att vid behov göra komplicerade upphandlingar. Vi har dessutom ett skriande behov av att professionalisera politiken på Åland. Det börjar bli dags att lyfta också den katten på bordet.

Med en glimt i ögat skulle man kunna säga att större och starkare kommuner ger världens bästa vardag. Jag är medveten om att det finns kritik mot landskapsregeringens sätt att göra kommunreformen. Men allvarligt talat, vad är alternativet?

Wille Valve (MSÅ)

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare