Publicerad 8 februari 2019 kl. 22:00

Vad är alternativet?

Kommentarer (1 st)

Bästa Wille Valve, hur har Du

Bästa Wille Valve, hur har Du det egentligen med förmågan att tillgodogöra Dig skriftlig information? Ett igenkännande av ord som sådana, det borgar ju ingalunda för att en ordföljd, en satsbildning, är vare sig förstådd eller meningsfullt utformad. Och som ett mycket tydligt exempel på ett tillkortakommande i det senare fallet framstår, åtminstone för Gräsrot, Ditt smått ändlösa mantra – här ovan i form av, citat: ”Med en glimt i ögat skulle man kunna säga att större och starkare kommuner ger världens bästa vardag”. Hur och varför den betygelsen skulle ge världens bästa vardag – det synes, med glimten i ögat, vara av underordnad betydelse det, liksom. Detta samtidigt som den största frågan är – världens bästa vardag för vem/vilka? I Ålands överlägset största kommun, där har en dylik vardag definitivt inte tydliggjorts, inte angående vare sig åldringsvård – Din minister-profession – eller stadens infrastrukturproduktion ... med ”modifieringen” av Ålandsvägen som ett praktexempel. Förövrigt torde ingen skadas av att en makthavare, med ansvar för gemene ålännings vardag, har åtminstone en viss insikt i betydelsen av ordet självbevarelsedrift.

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Barn i bild

Fler insändare