Publicerad 19 september 2018 kl. 22:00

Vad är demokrati?

Kommentarer (5 st)

Tack Stellan! Själv vågar man

Tack Stellan! Själv vågar man själv inte offentligt ta "ditt" ställningstagande eftersom man fortfarande placeras i ett fack med människoutrotning och hat mot alla! Jag kan inte förstå hur det vart så fult att värna om sina förfäders traditioner? Självklart får de konkurrens när t.ex. tonårsflickor får höra att ramadans svältperioder är kulturellt bra. Jämfört med att "ät frukost/kaffe/middag så du orkar jobba".

Minns debatter om julkyrka

Minns debatter om julkyrka för skolbarn och luciatåg. Frivilligheten kring dessa, ens möjligheten. Kan tyckas märkligt att ge avkall på egna värderingar/traditioner eller religion, för att nu ge utrymme för andra? Där vi bor är uppbyggt enligt våra traditioner, övriga flyttar och flyr från deras!

Folk från andra kulturer har

Folk från andra kulturer har faktiskt aktivt sökt sig hit.Skall vi vara tacksamma för att dom valt just oss och skall vi ändra våra traditioner så att dom inte blir skadade och sårade eller ännu värre , blir kränkta ? Det är sådant här idiot från politiker och journalister som skapar motvilja hos folk att överhuvudtaget ta emot främmande människor.Är det journalistens mål kanske ? Journalisterna gör sitt bästa för att skapa aversion mot all invandring !

Vilken dag skall Åland inse

Vilken dag skall Åland inse att även dom kan ta emot flyktingar. Jag bor i en kommun som inte öppnar för en flykting familj. För dom är dömda redan på förhand att dom kommer att göra brott. Vad kan ett barn som är 4 resp. 6 göra för brott. Fördomar. Sapientia har helt rätt.

Sålde för ett år sedan lövmassaved till Ålands Skogsindustrier och fick då 0,50 euro per kubikmeter. I år köptes motsvarande lövmassaved från dem och måste då betala 44,00 euro per kubikmeter.

Tack för artikeln om schackklubben i måndagens tidning! Vore kul om tidningen även kunde publicera något parti från klubbens möten.

Det var en gång en pojke, som halkade snett och kom i lag med dåliga kompisar. Placerades på ungdomshem, där det ena stället var värre än det andra. Men så en dag hittade han sin räddande ängel.

I egenskap av granne och vän har jag sedan hösten 2016 följt myndigheternas hantering av ett barnskyddsärende i en åländsk landsbygdskommun.

Med tanke på den av LR utlovade hundralappen och fattigdomsdebatten, vänder jag mig emot det faktum att LR inte har förmått övergå till mediaavgift via beskattningen.

I eftertankens kranka blekhet kan man med ganska enkel matematik räkna ut att det hade varit en mycket bra affär både för skattebetalarna och miljön att bygga en tunnel till Föglö som klarat av att transportera upp till 4.000 bilar per dygn i mede

Under de senaste åren har många personer kommit med synpunkter på hur man ska bevara Pommern på bästa sätt. Alla har haft som mål att säkra fartyget för framtiden så långt det går.

Jens Boeving har ingen förståelse för oss som tycker att det är viktigt att våra myndigheter följer lagar och förordningar.

Under en söndagspromenad längs barkbanan mellan Idrottsparken och gymnasieskolorna kan man enkelt göra en liten miljöinsats. Men frågan är om detta skräp ger en rättvisande bild av våra ungdomars konsumtionsvanor?

Vad är det Hasse Holmström vill uppnå med sitt tal om mig som konsult eller upphovsman till Snabbrutten?

Frankrike har de senaste veckorna lamslagits av manifestationer från de så kallade gula västarna. Samtidigt som hundratusentals demonstrerat är det ändå viktigt att minnas att 64 miljoner fransmän inte har demonstrerat.

Under budgetdebatten kom än en gång frågan upp om hur trafiken till Föglö och resten av skärgården ska ordnas. Lagtingets majoritet har tagit ett beslut om att det ska byggas en bro till en ö, som få hade hört talas om.

Bra att åldersdiskrimineringen diskuteras.

Jag vill inte blanda mig i den politiska diskussionen angående pensionärernas ekonomi, men vill ändå peka på den orättvisa beskattningen av pensionärer.

Barn i bild

Fler insändare