Publicerad 8 december 2019 kl. 22:06

Vad händer med tunneln?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Regeringsförhandlingarna är i full gång. De mest tunnelvänliga partierna ska försöka snickra ihop ett handlingsprogram som alla tycker dom kan leva med. En självklar ”action point” blir förstås då att gå vidare med tunneln. Väl?

Det är vad jag hoppas på nu: Att de som argumenterade stort och klokt för en fast förbindelse till Föglö, och som fick väljarnas förtroende delvis tack vare det, inte tappar fokus och börjar darra på manschetterna när det nu är dags.

Därför: Inled det förberedande steget till en partneringupphandling för en fast förbindelse mellan Svinö och Degerby! Det är enkelt, och det är riskfritt. Så här funkar det:

Det första steget i en partneringupphandling blir att sätta upp mål för ett tunnelprojekt. Exempelvis hur tillgänglig, hur säker, hur dyr att bygga, hur dyr att driva och hur dyr att finansiera den bör och får vara. Man bestämmer även om man själv vill sköta drift och underhåll, eller om man ska låta byggaren sköta även det. Mycket arbete är redan gjort, vilket gör processen snabbare och enklare.

Det här tas fram av en liten arbetsgrupp, som ska inkludera en expert på partneringupphandlingar, användarrepresentanter och representanter för myndighet. Denna grupp tar även fram ett förfrågningsunderlag för att kunna upphandla en entreprenör för bygget. Det funkar nämligen så i partnering, eller ”samverkansupphandling” som det heter på fackspråk.

Man upphandlar bästa möjliga byggare först, vilket visat sig väldigt framgångsrikt. Processen ska genomsyras av transparens och målmedvetenhet.

Detta första steg kostar några tiotal tusen. En så pass låg summa att det kan direktupphandlas av LR på dagen.

Nu har vi gläntat på dörren in till ett tunnelprojekt, utan att ha satt några stora pengar eller någon stor politisk prestige i potten. Riskfritt, som utlovat, och vi börjar redan ha ett gediget beslutsunderlag. Vallöftena kan nu börja infrias utan några större åthävor.

Hur går man sen vidare? Ja, det är inte heller förenat med någon nämnvärd risk: Man utvärderar jobbet så här långt, och ser om gruppen lyckats sätta ett antal mål som alla kan omfatta. Är svaret ”ja”, så går vi till nästa steg:

Lagtinget briefas om de mål som satts upp, och tar på basen av dem ett beslut om att inleda en partneringupphandling med syfte att förverkliga tunneln.

Detta beslut tas på ett villkor: Om inte de mål som är satta uppnås, till exempel hur mycket projektet maximalt får kosta, då avbryts upphandlingen automatiskt vid en given tidpunkt. På det här sättet slipper vi hamna in på stickspår av osäkerhet, gissningar och skräckscenarion!

Skulle man vid denna definierade tidpunkt konstatera att projektet kommer att nå målen, då går projektet direkt vidare, och då byggs tunneln och vi kan då äntligen skapa en reformerad skärgårdstrafik som är bättre, billigare och mer framtidssäker.

Så nära, eller långt borta är alltså tunneln just nu. Det här är den väg jag vill att vår blivande regering ska ta, för ni måste ju hålla med om att förefaller vara den klokaste vägen? En där möjligheten finns att visa på stor integritet och handlingskraft för en nytillträdd regering.

Hasse Holmström

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare