Publicerad 8 december 2019 kl. 22:06

Vad händer med tunneln?

Regeringsförhandlingarna är i full gång. De mest tunnelvänliga partierna ska försöka snickra ihop ett handlingsprogram som alla tycker dom kan leva med. En självklar ”action point” blir förstås då att gå vidare med tunneln. Väl?

Det är vad jag hoppas på nu: Att de som argumenterade stort och klokt för en fast förbindelse till Föglö, och som fick väljarnas förtroende delvis tack vare det, inte tappar fokus och börjar darra på manschetterna när det nu är dags.

Därför: Inled det förberedande steget till en partneringupphandling för en fast förbindelse mellan Svinö och Degerby! Det är enkelt, och det är riskfritt. Så här funkar det:

Det första steget i en partneringupphandling blir att sätta upp mål för ett tunnelprojekt. Exempelvis hur tillgänglig, hur säker, hur dyr att bygga, hur dyr att driva och hur dyr att finansiera den bör och får vara. Man bestämmer även om man själv vill sköta drift och underhåll, eller om man ska låta byggaren sköta även det. Mycket arbete är redan gjort, vilket gör processen snabbare och enklare.

Det här tas fram av en liten arbetsgrupp, som ska inkludera en expert på partneringupphandlingar, användarrepresentanter och representanter för myndighet. Denna grupp tar även fram ett förfrågningsunderlag för att kunna upphandla en entreprenör för bygget. Det funkar nämligen så i partnering, eller ”samverkansupphandling” som det heter på fackspråk.

Man upphandlar bästa möjliga byggare först, vilket visat sig väldigt framgångsrikt. Processen ska genomsyras av transparens och målmedvetenhet.

Detta första steg kostar några tiotal tusen. En så pass låg summa att det kan direktupphandlas av LR på dagen.

Nu har vi gläntat på dörren in till ett tunnelprojekt, utan att ha satt några stora pengar eller någon stor politisk prestige i potten. Riskfritt, som utlovat, och vi börjar redan ha ett gediget beslutsunderlag. Vallöftena kan nu börja infrias utan några större åthävor.

Hur går man sen vidare? Ja, det är inte heller förenat med någon nämnvärd risk: Man utvärderar jobbet så här långt, och ser om gruppen lyckats sätta ett antal mål som alla kan omfatta. Är svaret ”ja”, så går vi till nästa steg:

Lagtinget briefas om de mål som satts upp, och tar på basen av dem ett beslut om att inleda en partneringupphandling med syfte att förverkliga tunneln.

Detta beslut tas på ett villkor: Om inte de mål som är satta uppnås, till exempel hur mycket projektet maximalt får kosta, då avbryts upphandlingen automatiskt vid en given tidpunkt. På det här sättet slipper vi hamna in på stickspår av osäkerhet, gissningar och skräckscenarion!

Skulle man vid denna definierade tidpunkt konstatera att projektet kommer att nå målen, då går projektet direkt vidare, och då byggs tunneln och vi kan då äntligen skapa en reformerad skärgårdstrafik som är bättre, billigare och mer framtidssäker.

Så nära, eller långt borta är alltså tunneln just nu. Det här är den väg jag vill att vår blivande regering ska ta, för ni måste ju hålla med om att förefaller vara den klokaste vägen? En där möjligheten finns att visa på stor integritet och handlingskraft för en nytillträdd regering.

Hasse Holmström

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Barn i bild

Fler insändare