Publicerad 7 september 2020 kl. 22:00

En vädjan om att skydda vår unika natur

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

På onsdag (den 9/9) ska infrastrukturnämnden ta ställning till de sju rättelseyrkanden, undertecknade av 30 personer, som har inlämnatsmot beslutet att tillåta en utbyggnad av stadens discgolfbana, en utbyggnad som skulle uppta hela östra halvan av Badhusberget.

I rättelseyrkandena framhålls bl.a. att generalplanen fastställer att området ska skyddas som naturskyddsområde (SN). Man påpekar också att underlagen för beslutet saknade ett expertutlåtande angående hur naturen har påverkats av nuvarande discgolfsaktivitet och vad som kan väntas ske om den får fortsätta. Ett sådant har nu upprättats (den 20/8) av arboristen och hortonomen Teppo Suoranta. Där framgår det att:”Alla träd vid de olika stationerna har fått allvarliga barkskador i kastzonen, vissa upp till 6 meters höjd. Träd som hela tiden utsätts för mekaniska skador drabbas av röta och får kort levnadstid. I banområdet finns över 100-åriga värdefulla träd som redan nu är allvarligt skadade. Banområdet har packningsskador djupt ner i markprofilen, vilket gör att vattnets transport genom marken och rötternas förmåga att ta sig fram begränsas.

Ödeläggelsen av undervegetationen har redan nu inträffat på bergområdena längs med banan.

Trots detta utlåtande föreslår infrastrukturchefen att alla sju rättelseyrkanden av beslutet avslås och uttalar sig i ÅT (5/9) ”/.../att vi via ett treårigt avtal låter området disponeras för den här verksamheten förhindrar inte på något sätt förverkligandet av generalplanen.”

Jag håller inte med. Om det är så att det efter tre år inte längre finns någon natur kvar att skydda, förutom ett kalt berg, är det absolut ett förhindrande av generalplanens förverkligande.

Infrastrukturchefen föreslår visserligen att avtalet med Ax Discolf rf kompletteras med att skydd av stammar för större träd enligt anvisningar från stadsträdgårdsmästaren. Det finns skador på upp till 6 meters höjd. Ska träden få skyddshöljen upp till den höjden? Och vad händer med de små träden, de 100 år gamla martallarna, de som verkligen är i farozonen?

I rättelseyrkandena finns flera tungt vägande fakta om varför en discgolfbana inte borde placeras i det här området. Nu föreslås alltså att Infrastrukturnämnden ska gå emot både arboristens och stadsarkitektens utlåtanden. Det verkar ha gått prestige i ärendet, men jag undrar om man inte biter sig själv i svansen genom att framhärda. Discgolfsatsningen kan bli en framgång för Åland, men då måste man välja platserna med omsorg!

Vid t.ex Stallhagen fungerar aktiviteten, så vitt jag kan bedöma, utmärkt. Naturen där är inte lika känslig och inga boende, eller vandrare, blir störda. Att lyssna på den relevanta kritik som har framförts och backa när det gäller Badhusparken skulle ge discgolfen den goodwill den behöver för att bli en riktig succé. Att tillåta en fortsatt skövling av Badhusbergetriskerar i stället att initiativtagarna och sponsorerna får badwill och att de som röstar ja framstår som personer som struntar i miljön. Nästa år är det också Tall Ships Race. Ska vi då med stolthet visa upp ett kalt och skövlat berg för våra gäster?

Beslutet fattades förra gången med minsta majoritet där nämndordförandes röst avgjorde. Mitt hopp står nu till att någon av dem, som tidigare röstade ja för utbyggnad, med dessa fakta på handändrar sig till den 9 september. Det finns ett ordspråk som lyder: Förmågan att i dag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.

Sonja Nordenswan

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Barn i bild

Fler insändare