Publicerad 17 maj 2019 kl. 22:06

Vägval för Europa kan du påverka nu

Bästa väljare i EU-valet. Nu pågår förhandsröstningen och jag hoppas ni alla går och röstar. De som nämligen tjänar på ett lågt valdeltagande är Sannfinländarna och Samlingspartiet.

Man försöker, från sannfinländskt håll, säga att EU-valet inte är så viktigt och att inga viktiga frågor står på spel. Inget kunde vara mera osant. EU och därmed också livsvillkoren i Finland och på Åland står inför ett avgörande vägskäl. Det som är illa om dessa reaktionära krafter vinner valet är att utvecklingen i Europa går i fel riktning. De avgörande frågorna för framtiden om klimatet och miljön, migration, invandring och mångfald riskerar att avstanna eller gå bakåt. Likaså jämställdhet, kvinnors rättigheter och jämlikhet. Yttrandefriheten är under hård press i flera EU-länder, ökar protektionismen minskar den fria rörligheten och fler handelshinder uppstår.

Just nu lever vi en avgörande tid då klimatmålen måste vara ambitiösa. Fler konstruktiva människor som kan samarbeta måste fram och förverkliga målen i Parisavtalet. Europa måste ta en ledande roll i klimatarbetet och den gröna omställningen. Jag vill vara en av dem.

Så, bästa demokrater och väljare! Rösta för en modern utveckling i EU, stark värdegrund och allas lika rätt, för klimatet och ett medmänskligt Europa.

Camilla Gunell

EU-valskandidat 85

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare