Publicerad 17 maj 2019 kl. 22:06

Vägval för Europa kan du påverka nu

Bästa väljare i EU-valet. Nu pågår förhandsröstningen och jag hoppas ni alla går och röstar. De som nämligen tjänar på ett lågt valdeltagande är Sannfinländarna och Samlingspartiet.

Man försöker, från sannfinländskt håll, säga att EU-valet inte är så viktigt och att inga viktiga frågor står på spel. Inget kunde vara mera osant. EU och därmed också livsvillkoren i Finland och på Åland står inför ett avgörande vägskäl. Det som är illa om dessa reaktionära krafter vinner valet är att utvecklingen i Europa går i fel riktning. De avgörande frågorna för framtiden om klimatet och miljön, migration, invandring och mångfald riskerar att avstanna eller gå bakåt. Likaså jämställdhet, kvinnors rättigheter och jämlikhet. Yttrandefriheten är under hård press i flera EU-länder, ökar protektionismen minskar den fria rörligheten och fler handelshinder uppstår.

Just nu lever vi en avgörande tid då klimatmålen måste vara ambitiösa. Fler konstruktiva människor som kan samarbeta måste fram och förverkliga målen i Parisavtalet. Europa måste ta en ledande roll i klimatarbetet och den gröna omställningen. Jag vill vara en av dem.

Så, bästa demokrater och väljare! Rösta för en modern utveckling i EU, stark värdegrund och allas lika rätt, för klimatet och ett medmänskligt Europa.

Camilla Gunell

EU-valskandidat 85

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare