Valdebatt på Alandica

Publicerad 23 juni 2019 kl. 22:00

Valfläsktider

Alla kanske inte vet vad landskapsandelar till kommunerna är. Den kortfattade förklaringen är att det är den del av den statliga inkomstskatten som går till de åländska kommunerna via landskapets budget. Nu går landskapsregeringen ut med ett förslag att öka landskapsandelarna, d.v.s kommunernas andel av statsskatten med 400.000.

I bland måste man sätta lite perspektiv på saker och ting. Sittande landskapsregering som består av socialdemokrater, moderater och liberaler har skurit ner landskapsandelarna till kommunerna med ca 4 miljoner för 2019 och i praktiken istället fört över pengarna till landskapsbudgeten. En mycket kännbar nedskärning för kommunerna. När man nu vill öka landskapsandelarna med 400.000 är det ett (val)fläskben som närmast framstår som ett litet fiskben i proportion.

Nedskärningen från kommunerna på 4 miljoner kommer så småningom att få konsekvenser för de sektorer som i allmänhet brukade vara prioriterade nämligen vård skola omsorg. Av kommunernas utgifter går ca 80% till grundskolan, äldrevården, barndagvården och socialvården och det är därifrån det mesta av pengarna så småningom måste tas för att kompensera bortfallet. Det spelar sen ingen roll om kommunerna är små eller stora, det kommer att märkas tydligt som försämringar om inte nästa landskapsregering återställer ordningen.

Johan Rothberg

Kökar

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare