Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Välkommen till Åland!

För att välkomna återflyttande ålänningar och andra sökanden till Åland har landskapsregeringen formulerat behörighetskraven för många offentliga tjänster så att andra länders utbildningar ger direkt behörighet på Åland.

I det nu uppmärksammade fallet med lärarexamen från Sverige kan landskapsregeringen välja att göra på samma sätt.

I Sverige, där mellan 60 och 70 procent av de åländska ungdomarna som studerar utanför Åland hittar sin studieort, ges till exempel lärarexamen för årskurs 1 till 3 och årskurs 4 till 6.

Landskapsregeringen kan genom beslut komplettera den åländska förordningen så att kraven på Åland gäller den behörighet som ges i studielandet, ttill exempel för årskurs 1 till 3, 4 till 6 eller 1 till 6. Sedan kan kommunerna inrätta tjänster i skolorna som även de är för 1 till 3, 4 till 6 eller 1 till 6.

Eller så formuleras behörigheten för en årskurs i gången ifall äldre eller framtida utbildningar har ett annat upplägg. Har den sökande behörighet att undervisa i en viss årskurs i studielandet så är den behörig i motsvarande årskurs på Åland.

Då krävs inga krångliga byråkratiska bedömningsprocesser. Det är ett exempel på hur vi kan använda självstyrelsen för ålänningarna.

Tony Salminen (MSÅ)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare