Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Välkommen till Åland!

För att välkomna återflyttande ålänningar och andra sökanden till Åland har landskapsregeringen formulerat behörighetskraven för många offentliga tjänster så att andra länders utbildningar ger direkt behörighet på Åland.

I det nu uppmärksammade fallet med lärarexamen från Sverige kan landskapsregeringen välja att göra på samma sätt.

I Sverige, där mellan 60 och 70 procent av de åländska ungdomarna som studerar utanför Åland hittar sin studieort, ges till exempel lärarexamen för årskurs 1 till 3 och årskurs 4 till 6.

Landskapsregeringen kan genom beslut komplettera den åländska förordningen så att kraven på Åland gäller den behörighet som ges i studielandet, ttill exempel för årskurs 1 till 3, 4 till 6 eller 1 till 6. Sedan kan kommunerna inrätta tjänster i skolorna som även de är för 1 till 3, 4 till 6 eller 1 till 6.

Eller så formuleras behörigheten för en årskurs i gången ifall äldre eller framtida utbildningar har ett annat upplägg. Har den sökande behörighet att undervisa i en viss årskurs i studielandet så är den behörig i motsvarande årskurs på Åland.

Då krävs inga krångliga byråkratiska bedömningsprocesser. Det är ett exempel på hur vi kan använda självstyrelsen för ålänningarna.

Tony Salminen (MSÅ)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare