Valvaka 2019

Publicerad 17 juni 2019 kl. 22:00

Våra löften till skärgården

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Låt mig utveckla resonemanget. Vi tror starkt på den kommunala självstyrelsen och det visar ju Kumlinge med all önskvärd tydlighet, det vill säga att en liten kommun också har utvecklingspotential.

Tvångssammanslagningar av kommuner är av ondo och borde aldrig ha processats så långt som den liberalt ledda landskapsregeringen nu har drivit den. Det lilla samhällets styrka och målmedvetenhet skall inte underskattas. För vilka är Kumlinges möjligheter till utveckling och påverkan i en framtida storkommun? Blir det bättre, blir det sämre?

Vår bedömning är att den blir sämre åtminstone har vi inte sett några tecken på att det skulle bli billigare eller effektivare. För att utveckla Åland vidare behövs ett samarbete mellan landskapet, kommunerna, tredje sektorn och näringslivet. Ett samarbete som bygger på respekt för varandras olikheter, styrkor och svagheter.

Vad gäller frågeställningen om utlokalisering så innehåller vårt kommande valprogram förslag på utlokalisering av en myndighet. Vad gäller hälso- och sjukvården så finns också ytterligare samordningsvinster att göra vad gäller samarbetet mellan kommunen och ÅHS men även den privata sjukvården.

Vår bedömning är att man behöver söka delvis olika lösningar för var och en av skärgårdskommunerna beroende på det geografiska läget, befolkningens antal etc.

Och sist men inte minst trafiken, skärgården livsnerv och en absolut förutsättning för allt och alla i skärgården. Vi vill se fleråriga turlistor framtagna i dialog med kommunerna, nya och färre bokningsregler, ett nytt bokningsprogram, förbättrat tonnage som motsvarar dagens krav på komfort och persontransporter som ett komplement inledningsvis under en provperiod).

Flera av de lagstiftningar som rör kommunens kärnområden och som nyligen har processats i lagtinget är förvisso i många fall kvalitetshöjande men också kostnadsdrivande.

Att i samma veva minska landskapsandelarna till kommunerna med 4 miljoner klingar illa speciellt med tanke på att landskapet de senaste åren fått ett kassatillskott på 32 miljoner. Ska ytterskärgården tillika med övriga Åland kunna leva upp till sina åtaganden som producent för välfärdstjänster som barnomsorg, skola, åldringsvård mm måste kommunerna ges vettiga ekonomiska verksamhetsförutsättningar.

Avslutningsvis tar jag fasta på er inbjudan och vilja till dialog. Vi inom Centern kommer gärna till Kumlinge för att på ort och ställe diskutera kring våra gemensamma framtida utmaningar. Väl mött i augusti.

Veronica Thörnroos

partiledare C

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare