Publicerad 17 maj 2020 kl. 22:00

Varför kan lyceet men inte yrkesgymnasiet?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Ålands lyceums dimission ska vara i Alandica som brukligt, men Ålands yrkesgymnasium ska vara i lyceets gymnastiksal. Hur kunde det bli så?

Jag tror inte ni har förstått hur viktigt det är för ungdomarna att känna sig likvärdiga. Nu känner de sig diskriminerade och mindre värda. Var inte gymnasiereformen till för att få bort gamla tankesätt om att vissa studier är viktigare än andra? Nu visar ni att den tanken inte är så viktig.

Allt sunt förnuft och all medkänsla blåste bort över en natt i och med pandemins ankomst. Under rådande omständigheter så förstår jag att restriktionerna sätter käppar i hjulet, men väljer man att se hinder i stället för möjligheter blir resultatet så här.

Grundskolan har öppnat, med vissa restriktioner om att hålla avstånd. Men man är nog rätt enfaldig om man tror att dessa kan hålla när elever och lärare ska röra sig till och från olika platser, ha raster, åka skolskjuts och utföra skolarbete i klassrummen.

Man skulle tycka att restriktioner om att hålla avstånd skulle vara lätta att följa under en gymnasiedimission, där man ska hantera vuxna människor som ska sitta på givna platser.

Jag ser ett Åland som tappat all vett och sans, blivit mindre demokratiskt och medkännande och där självstyrelsen inte var mycket värd. Min förhoppning är att Ålands yrkesgymnasium ännu kan tänka om i frågan, för i det här läget har ni tappat många ungdomars förtroende

helt. Och vad är viktigare, att hålla fast vid principer eller att visa sig ödmjuk och gå igenom denna dimission med flaggan i topp.

Annika Hitonen

Lärare och förälder till en blivande sociokant.

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Barn i bild

Fler insändare