Valvaka 2019

Publicerad 13 juni 2019 kl. 22:00

Varför ökar jobben i offentlig sektor?

När jag började som kommunsekreterare i Saltvik år 1982 var vi tre heltidsanställda på kommunkansliet. En kommunsekreterare, en byråsekreterare och en kommuntekniker. Norra Ålands byggnadsinspektören hade också sitt kontor i huset, och han tjänstgjorde för Saltvik, Finström, Sund, Geta och Vårdö. Någon socialsekreterare fanns inte, utan de uppgifterna sköttes av kommunsekreteraren. Till kommunsekreterarens uppgifter hörde att utreda ärenden för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och socialnämnd, vara sekreterare vid mötena samt att skriva och skicka ut alla föredragningslistor och protokoll, samt verkställa besluten.

I dag tror jag att det är åtta-tio anställda som sköter arbetsuppgifterna. Den verksamhet som tillkommit under dessa år är Sunnanberg vårdhem, men där finns också administrativ personal.

Jag har ställt frågan om personalökningen, men fått till svar att det tillkommit så mycket nya lagstadgade uppgifter nu, som inte fanns på 1980-talet, så därför måste det finnas så mycket personal. Dessutom kräver datoriseringen ett helt nytt kunnande, vilket inte behövdes när man bokförde i böcker, och skrev på skrivmaskin.

Det som förvånar är att inom den privata sektorn kan man minska personalstyrkan genom nya fiffiga tekniska administrativa lösningar, men inom den offentliga sektorn ökar i stället personalbehovet när nya tekniska lösningar kommer till.

Den här utvecklingen är inte unik för Saltvik, den finns i alla kommuner inklusive Mariehamns stad och landskapsregeringen. Kanske det största problemet är att politikerna inte är tillräckligt insatta i vad personalen egentligen sysslar med, så när behovet av mer arbetskraft lyfts upp i samband med budgetbehandlingen lyssnar politikerna gärna på klagovisorna och beviljar en ny tjänst här, och en ny tjänst där. Allt för att göra personalen nöjd och glad, och (förhoppningsvis) mer arbetsvillig.

Jag förstår att nuvarande landskapsregering inbillar sig att en kommunsammanslagning kommer att förbättra situationen, men så blir det inte. Från tjänstemannahåll kommer man att kräva mer ”spetskompetens” inom olika administrativa områden, samtidigt som man föreslår att vissa serviceenheter i de perifera delarna av kommunen dras in för att täcka de nya kostnaderna. Så ser det ut på annat håll där kommunsammanslagningar skett, och samma kommer vi att få uppleva här.

Enligt min mening borde man i stället göra grundliga utredningar i varje kommun över nuvarande personalstyrkas storlek, och om arbetsbördan kan minskas genom olika åtgärder. Även landskapsregeringen borde genomföra samma effektiviseringsprocedur, och framför allt se över möjligheterna till ett bättre samarbete mellan de olika avdelningarna. De vattentäta skott som i dag finns mellan avdelningarna är inte till gagn för verksamheten inom landskapsregeringens administration.

Samtidigt borde också politikerna se till att nya lagförslag inte är kostnadsdrivande på så sätt att mer personal behöver anställas inom olika sektorer för att genomföra de nya uppgifterna på ett lagstadgat sätt. Här har politikerna varit alldeles för slapphänta under en lång tid. Man stiftar lagar som man anser att ska förbättra invånarnas vardag, utan att ta ansvar för vad det kostar. Det ansvaret flyttar man över på kommunerna, både vad gäller kostnader och genomförandet.

Det är dags att politikerna tar sitt ansvar nu för den offentliga sektorns utveckling på Åland.

Runa Lisa Jansson

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare