Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Vart fjärde år är det julafton två gånger

Nu uppfinns oumbärlig service. Staten, landskapet eller lommunerna betalar. Var kommer alla pengarna ifrån?

Från din börs. På sätt eller annat så blir det så, skatter eller avgifter och i värsta fall PAF medel.

Så gläd dig åt gratis ballonger och disktrasor eller gratis kurser med mera. De kan betraktas som skatteåterbäring.

Samhället, kommunen eller landskapet och staten har tagit på sig för mycket, säkert i välvilja, och i valkampanj, men oaktat vi har inte råd, inte nu och i synnerhet inte i framtiden att hålla nuvarande bredd på samhällets tjänster.

Om man vill ha oförändrad servicenivå eller mer så får man tåla högre skatt eller avgifter, eller låna och låta nästa generation reda upp.

Eller så återgår man till att titta på en samhällsreform, en åländsk sådan, för våra förhållanden och möjligheten för Ålands självstyrelse. Vi kan inte och ska inte kopiera nationers upplägg för millioner medborgare då vi sanerar Ålands ekonomi.

Vi har en arvskuld då Åland kunde bygga verksamheter i landskapet för grovt 0,45 procent av det som staten gjorde, före klumpsumman. Då satt vi fast i en organisation som kopierade Finlands. Det byggdes funktioner som möjligtvis inte behövdes på Åland men man fick hem pengar till ön.

Nu är det dags att reda upp arvskulden, en samhällsreform. Den kan inehålla färre kommuner, men då ska det löna sig, inte bli dyrare, som Finlands och Sveriges kommunsammanslagningar blivit.

Om man sanerar eller rationaliserar ett företag så göra man det inte för att kostnaderna ska stiga mer utan för att driftskostnaderna ska ner, vinsten ska upp. Vinsten för samhället och medborgaren är rimliga skatter och förnuftiga avgifter, eller?

Vet ni vad, det behövs ett nytt ledarskap detta val också och mindre asosiala medieorakel.

Ingvar Björling (Ob)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare