Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Vart fjärde år är det julafton två gånger

Nu uppfinns oumbärlig service. Staten, landskapet eller lommunerna betalar. Var kommer alla pengarna ifrån?

Från din börs. På sätt eller annat så blir det så, skatter eller avgifter och i värsta fall PAF medel.

Så gläd dig åt gratis ballonger och disktrasor eller gratis kurser med mera. De kan betraktas som skatteåterbäring.

Samhället, kommunen eller landskapet och staten har tagit på sig för mycket, säkert i välvilja, och i valkampanj, men oaktat vi har inte råd, inte nu och i synnerhet inte i framtiden att hålla nuvarande bredd på samhällets tjänster.

Om man vill ha oförändrad servicenivå eller mer så får man tåla högre skatt eller avgifter, eller låna och låta nästa generation reda upp.

Eller så återgår man till att titta på en samhällsreform, en åländsk sådan, för våra förhållanden och möjligheten för Ålands självstyrelse. Vi kan inte och ska inte kopiera nationers upplägg för millioner medborgare då vi sanerar Ålands ekonomi.

Vi har en arvskuld då Åland kunde bygga verksamheter i landskapet för grovt 0,45 procent av det som staten gjorde, före klumpsumman. Då satt vi fast i en organisation som kopierade Finlands. Det byggdes funktioner som möjligtvis inte behövdes på Åland men man fick hem pengar till ön.

Nu är det dags att reda upp arvskulden, en samhällsreform. Den kan inehålla färre kommuner, men då ska det löna sig, inte bli dyrare, som Finlands och Sveriges kommunsammanslagningar blivit.

Om man sanerar eller rationaliserar ett företag så göra man det inte för att kostnaderna ska stiga mer utan för att driftskostnaderna ska ner, vinsten ska upp. Vinsten för samhället och medborgaren är rimliga skatter och förnuftiga avgifter, eller?

Vet ni vad, det behövs ett nytt ledarskap detta val också och mindre asosiala medieorakel.

Ingvar Björling (Ob)

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare