Publicerad 4 november 2019 kl. 21:57

Vart går en röst på Ålands framtid?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Inte att undra på att politikerföraktet frodas. Hur kan man byta parti direkt efter valet, och sedan byta tillbaka igen, med reservationen att man återigen kommer att byta tillbaka till Centern, för att man håller med deras ideologi.

Varför är man inte då så ärlig att man ställer upp direkt för Centern i valet då? Anders Eriksson kom in på ÅF:s röster i valet. Hade han ställt upp för Centern hade han troligtvis inte kommit in. Och alla som röstade på honom röstade på ÅF, inte på Centern. Och ÅF:s ledning vågar inte säga någonting fast man förlorar sitt mandat.

Nej, ÅF kan nog lägga ner när man inte vet vilket parti som verkligen får rösten när man röstar på ÅF. Först var det Harry Jansson som bytte parti under mandatperioden och nu är det Anders Eriksson och Brage Eklund säger att han troligen skulle gjort samma sak. ÅF:s politiker går tyvärr inte att lita på!

”Väljare”

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Barn i bild

Fler insändare