Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

Veikkaus dumheter

Kommentarer (20 st)

”Polismästaren Hoikkala, på

”Polismästaren Hoikkala, på rikspolisen i Helsingfors” ...? Med beaktande av Din, som det verkar, bergfasta uppfattning angående den aktuella skuldfrågan som sådan – menar Du alltså att Nina Fellmans närhet till Hoikkala skulle ha stärkts i och med dennes flytt till Helsingfors, liksom? Tja, vem vet förresten? Nå, det får väl vara som det vill med den saken. Om bara allas vår Jessy Eckerman skulle ha utsetts till Ålands riksdagsman – och det därtill i kombination med dito Camilla Gunell sittande som EU-kommissionens ordförande – ja, då skulle nog ingenting ha varit otänkbart framöver för Ålands välmående, då ... eller hur?

Gräsrot, jag ypplyste om det

Gräsrot, jag ypplyste om det fakta att Hoikkala nu sitter där hon sitter, kanske kan HON dra sitt strå till stacken. Du borde ställa en fråga direkt till Veikkaus, varför dom var tvungna att lägga ner på Åland. Svaret blir vi fick inget tillstånd att verka på Åland, p.g.a Ålands egna lotterilag. Och där sitter nog några andra än isåfall än minister Fellman.

Gräsrot. Det skylldes ju på

Gräsrot. Det skylldes ju på att Rikspolisen i H:fors inte kunde övervaka spelet på Åland. Därför stoppades Veikkaus. Det är Ålands polisen som inte tycktes kunna övervaka 23 spelombud. Jag har klara papper från Veikkaus och från Rikspolisen. (FAKTA)

Din så noggrant marknadsförda

Din så noggrant marknadsförda förmåga att skapa ”fakta”, den är ett tecken, den – så gott som något – på stabiliteten i SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) vad gäller kolonialmaktens väl och ve. Man kan undra, varför är Din saluföring av FSD (Finlands Svenska Socialdemokrater) så blygsam? FSD är ju de facto Finlands äldsta partiorganisation – som, citat: ”Genom aktivt riksdagsarbete, goda kontakter med ministrar och tjänstemän och aktiva medlemmar i kommunfullmäktige och föreningar bevakar FSD finlandssvenskarnas intressen och arbetar för att skapa social trygghet och rättvisa i våra svenskbygder. Det gäller allt från sysselsättning och inkomstfördelning till vård, skola och omsorg.” ... För en i rikets socialistiska begivenheter mindre bevandrad ålänning verkar ”Suomen Sosialidemokraattinen Puolue” så småningom av ”Finlands Svenska Socialdemokrater” ha fått möjligheten att bli något av dess ”bock som trädgårdsmästare.”

Sidor

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Barn i bild

Fler insändare