Publicerad 16 juni 2019 kl. 22:00

Vem kväser vem?

Kommentarer (8 st)

Detta måste väl vara ett

Detta måste väl vara ett flagrant fel av en minister att försöka påverka ett medias inriktning. Ministerstyre .Nu måste väl denna minister avsättas eller skall hon även komma undan med detta ? Vad sjutton sysslar den åländska regeringen med ? Det ingår ju även moderater och liberaler i den . Reagera och agera ! !

1) ”Jag förstår att en vettig

1) ”Jag förstår att en vettig person som Jonas Bladh vill upprätta en distans mellan innehållet i Kaj Grüssners gästledare och tidningens linje i stort.” Här idiotförklarar Nina Grüssners som person men försöker komma undan genom att hänvisa till hans gästledare, inte person men det hjälper inte. 2) ”Jag kan förstå att min analys att tidningen Ålands ledarsida under Daniel Dahlén tagit ett betydande och ur mitt perspektiv oroande steg högerut kan kännas obekväm, men jag är ingalunda ensam om den åsikten”. Här försöker Nina trycka på Dahlen en känsla av obekvämhet som jag inte alls tror han känner och indirekt påverka tidningens ledarsida. Hon använder ord som ur mitt perspektiv osv men får ändå in att detta är en bred och allmän uppfattning på Åland. 3) ”Jag utgår från att det bland kommande gästskribenter finns en mångfald åsiktsinriktningar och ideologier, inte bara högerradikala sådana, och att det fortfarande är tillåtet att reagera på dem”. Här trycker Nina på epitet högerradikal, får in att tidningens ledare inte innehåller en mångfald av åsiktsinriktningar samt att tidningen försöker kväva kritik mot alla ideologier till höger om S.

Nina Fellman hit. Och Nina

Nina Fellman hit. Och Nina Fellman dit. Allt sedan sin glanstid som chefredaktör på tidningen Nya Åland, bevars – till slut torde hon nu tillfullo ha lyckats övertyga gemene ålänning om sin, enligt Gräsrots uppfattning, tonårstrotsiga fallenhet för grötmyndig galenskap. Att just Jonas Bladh tog sin ”Mats” ur den ”fellmanska skolan” – det kan svårligen överträffas som bekräftelse på att han fick nog av, enligt Gräsrots uppfattning, sjukligt socialistiska dagdrömmar och dito böjelser – fjärran från det som brukar kallas åländskhet. Dessbättre kommer Bladhs erfarenhet från ... den fellmanska hemvisten, liksom – den erfarenheten kommer nu uppenbarligen gemene ålänning väl till pass! Förövrigt, för att få Ålands sedan urminnes tider välförankrade borgerlighet ”modifierad” till något av ett resultat av Lenins lära – därtill torde krävas betydligt mer än en rödbrusig import av Landskapsregering.

Det talas om polariserat

Det talas om polariserat debattklimat men nog är det tragiskt att en folkvald minister är den som alltid är den som beter sig sämst. Oerhört fegt att inte övriga politiker reagerar på detta. Det må vara hänt om pennorna är vassa politiker emellan men Grussner är en privatperson som skrivit en gästledare. Tycker någon att Ninas beteende uppmuntrar fler gästskribenter att våga sticka ut? Alla som inte har en socialistisk världsbild kommer att tänka en eller två gånger innan de tackar ja. Såtillvida har S och Nina lyckats med sitt uppsåt, att kväva och tysta debatten. Att Nina sen tar på sig offerkoftan bara för att Ålandstidningens ledarredaktion kommer till hennes försvar är bara tragikomiskt.

"Jag utgår från att det bland

"Jag utgår från att det bland kommande gästskribenter"...osv Nina Fellman är inte i position att utgå från att någon ska följa hennes propåer i det här fallet. Ingen behöver, varken nu eller i framtiden förhoppningsvis, någon ministers godkännande för att skriva eller publicera i Ålandstidningen eller någon annan tidning.

Läser om regeringens beslut om att införa bank- och kreditkort som betalningsmedel inom kollektivtrafiken. Gott så, men vi måste våga ta större steg.

Just den här tiden på året blommar Åland upp, fylls av turister varav många är barnfamiljer.

Ansvariga för teknik- och sjöfartsutbildningar vid Högskolan på Åland lyfte i en gemensam insändare värdet av att behålla Mariehamns Energis avställda kraftvärmemotor för utbildningsprogrammen inom teknik.

Fredrika Fellman skrev en ledare i Nya Åland den 11 juli 2019 med rubriken: ”Den faktafrånvända tron och den nya missionen”.

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” (Ålandstidningen den 13 juli)

Läs och begrunda följande citat från denna tidnings gästledare den 16 juli:

Enligt en artikel i Svenska Yle har det i flera franska regioner under 2000-talet fötts fler barn som saknar armar, ibland även ben. Man har försökt hitta anledningen men inte kunnat finna något klart svar.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Barn i bild

Fler insändare