Publicerad 16 maj 2019 kl. 22:06

Vi behöver arbeta med korruptionsfrågan

Under de senaste dagarna har det förts diskussioner kring korruption på sociala medier. En svår fråga särskilt i det lilla samhället. Just det, att Åland är litet, tycker jag att är skäl nog att strategiskt arbeta med korruptionsfrågan, allra särskilt i ljuset av det faktum att ålänningarna har ett relativt vagt förtroende för de politiska organisationerna.

I Transparency Internationals årliga rapport om korruption kommer de nordiska länderna, tillsammans med bland annat Nya Zeeland, Singapore och Nederländerna, på tio i topp över minst korrumperade länder. Personligen är inte mina farhågor att Åland skulle vara värre än de nordiska länderna men jag anser samtidigt att det vore naivt att anta att Åland skulle vara helt korruptionsfritt.

Sveriges kommuner och landsting definierar korruption som ”otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.” Organisationen arbetar strategiskt med att förebygga korruption i hela landet.

På antikorruption.fi kan man läsa att: ”I Finland förekommer enligt undersökningar strukturell korruption som är svår att upptäcka. Centrala riskområden är byggnadsbranschen, offentlig upphandling, samhällsplanering och politisk verksamhet. I allmänhet anses korruption bero på otillräckliga åtgärder för att bekämpa korruption, bristen på övervakning och öppenhet samt svårigheterna att identifiera korrupta gärningar.”

Jag menar att vi behöver börja diskutera och strategiskt arbeta med korruptionsfrågan. Dels för att jag tror att det i någon mån förekommer korruption på Åland men framför allt för att vi behöver stärka ålänningarnas förtroende för institutionerna.

I grund och botten handlar det om att stärka demokratin, för som ordförande för Transparency International, Delia Ferreira Rubio, säger (fritt översatt): “Det är mycket mer sannolikt med korruption i samhällen där de demokratiska fundamenten är svaga och där odemokratiska och populistiska politiker kan nyttja det till sin fördel”.

Ingrid Zetterman (Lib)

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare